fbpx

Vazhdon sesioni i radhës për “Open Days”

Shkolla e lartë profesionale Cacttus Education gjatë ditëve të hapura mirëpret të interesuarit për të studiuar në fushën e IT-së. Me datën 13 Prill, që nga mëngjesi do të keni mundësinë ta vizitoni Cacttus Education dhe të njoftoheni përsëafërmi me drejtimet e studimit, stafin, bursat dhe mundësitë për studim të cilat i ofron Cacttus Education.

Dita e hapur është një mundësi shumë e mirë për ju që të njoftoheni me stafin e Cacttus Education, të diskutoni për projektet të cilat angazhohen studentët, mundësitë për tu kyçur në punë praktike, bursa për studentë meritorë dhe shumë informata të tjera të cilat do të shpalosen vetëm gjatë kësaj ditë.

Ndër tjerash, Cacttus Education është shkollë e lartë profesionale që ofron programe dy vjeçare për studim: “Zhvillim i Ueb dhe Aplikacioneve Mobile” dhe “Administrim i Rrjeteve dhe Sistemeve Kompjuterike”. Gjithashtu, Cacttus Education oforon trajnimet profesionale dhe certifikimet industriale që i përkasin fushës së IT-së, ku mund të certifikoheni në Microsoft, Cisco, Oracle, Symantec, CompTIA, Linux, Adobe, IBM etj.

Mos e humbisni këtë ditë. Bëhuni pjesë e së ardhmes. Përgatituni për tregun botëror të punës, studioni në Cacttus Education.

Konkurs për gjeneratën e re

Cacttus Education shpall konkursin për gjeneratën e re që fillon në Shkurt 2017 për drejtimet:

  • Zhvillues i Ueb dhe aplikacioneve mobile
  • Administrues i rrjeteve dhe sistemeve kompjuterike

Na vizitoni per detaje rreth shkollimit dhe mundesive te financimit.

info@cacttus.education
www.cacttus.education
038 600 237

Profesioni më i kërkuar në botë?!

Teknologjia është sikur arti. Është zhvillim i imagjinatës njerëzore i zbatuar në praktikë. Teknologjia na lidh. Teknologjia na bashkon në një platformë. Teknologjia na jep forcë. Në një ekonomi të bazuar në dijeni, zhvillimi softuerik është njëri ndër elementet kyçe integruese që ndërlidh funksionimin e mirëfilltë të makinerive, interaktivitetit ndërnjerëzor dhe intelegjencës artificiale. E kjo ekonomi është duke u zhvilluar me hapa gjigant. A e dini se në rang global nga zhvillimi i IT-së qarkullojnë si përfitime më shumë se 3.5 miliardë euro në vit, për shërbimet e ofruara. Fusha e teknologjisë ka rreth 18 përqind përmirësime të përvitshme në ofrimin e shërbimeve. Pothuajse çdo vit happen rreth 250 mijë vende të reja të punës në fushën e zhvillimit të teknologjisë si në zhvillimin dhe mirëmbajtjen e rrjeteve e poashtue dhe në zhvillimin e aplikaconeve mobile. Deri në vitin 2019 pritet që ky drejtim të ketë një rritje prej 14 përqind. Ndërsa tregu global softuerik ka rritje prej 533 miliardë eurosh. Thënë shkurt, teknologjia po e shndërron botën në një ambient tjetër jetësor.Shumë më praktik se që ka qenë përpara. Me dinamikë të jetës më të strukturuar. Ne po e ndryshojmë gradualisht veten dhe hapësirën ku jetojmë. Zhvillimi i kësaj sfere profesionale në Kosovë, shihet si njëri ndër katalizatorët kryesorë të zhvillimit ekonomik.Shihet si njëra ndër industritë me zhvillimin më të madh dhe më dinamik. E për tu bërë pjesë e këtyre trendeve dhe për ta treguar potencialin tuaj, tashmë keni mundësinë që edhe ju të jeni pjesë e këtyre ndryshimeve me anë të shkollimit që ofron Cacttus Education. Është shkollë profesionale me kohëzgjatje dy vjeçare e cila fokusohet në zhvillimin e shkathtësive praktike, zbatimin e projekteve reale dhe plotësimin e tyre me teorinë adekuate, si rezultat i së cilës ofrohet lidhja e menjëhershme me tregun e punës.  Ajo çka ju ofrohet studentëve në këtë shkollë përveç cilësisë së lartë të edukimit profesional në fushën e teknologjisë informative, janë edhe udhëzimet e më tutjeshme në karrierë nga Qendra Këshilluese për Karrierë në kuadër të Cacttus Education.

Le të jenë këto zhvillime të edukimit krahët që do t’I japin botës së teknologjisë fuqinë për të shkuar më tej dhe më shpejtë, dhe duke e bërë të pamundurën të mundur – së bashku në https://cacttus.education