fbpx

Gjirafa, Inc. dhe Cacttus Education nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

Bashkëpunimi mes Cacttus Education dhe Gjirafa Inc. ka për qëllim shkëmbimin e përvojave dhe praktikave më të mira në fushën e trajnimeve dhe zhvillimeve profesionale me fokus në sektorin e teknologjisë së informacionit.

Kompania Gjirafa është zotuar për angazhim në praktikë për studentë dhe kandidatë të sukseshëm të programeve të trajnimeve në Cacttus Education. Marrëveshja përfshinë edhe shkollimin në programe relevante për fushën e programimit,  si dhe bashkëpunim me ligjërues nga Gjirafa, për programet e trajnimit në Cacttus Education si dhe programe të shkollës profesionale.

Marrëveshja u nënshkrua nga Drejtori Ekzekutiv i Cacttus Education Z. Besim Ilazi dhe nga themeluesi dhe CEO i Gjirafa Inc., Z. Mergim Cahani. Kjo marrëveshje synon të krijojë një bashkëpunim ndërmjet të dy palëve duke promovuar vlerat e përbashkëta, dhe duke ofruar mundësi për zhvillim profesional për programerë të rinjë.

Cacttus Education nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Meister TC

Marrëveshja e arritur ka për qëllim zbatimin e aktiviteteve në fushën e zhvillimit profesional, punësimit, inovacionit, dhe trajnimeve.

Përmes këtij bashkëpunimi Cacttus Education dhe Meister TC do të shkëmbejnë përvojat dhe ndajnë praktikat më të mira në fushën e trajnimeve dhe zhvillimeve profesionale me fokus në sektorin e teknologjisë së informacionit, dhe mundësitë e trajnimit dhe punësimit të të rinjëve.

Cacttus Education nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me gjimnazin “Xhevdet Doda” në kuadër të programit ASSET

Cacttus Education ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me gjimnazin “Xhevdet Doda”, në kuadër të programit After School Support for Teens (ASSET), i përkrahur nga USAID dhe i mbështetur nga Ministria për Arsim Shkencë dhe Teknologji (MASHT).  Ky program ka për qëllim zhvillimin e shkathtësive për punësim dhe ndërmarrësi tek të rinjtë Kosovar, duke krijuar një botëkuptim pozitiv për të ardhmen e tyre.

Përmes këtij bashkëpunimi Cacttus Education synon që përmes përfshirjes në punë praktike t’ju mundësojë të rinjëve të kuptojnë më mirë nevojat e tregut të punës dhe njëkohësisht të paisen me shkathtësi të ndryshme që do t’ju nevoiten në të ardhmen, për punësim.

Cacttus Education do të vazhdojë me përkrahjen dhe mbështetjen e të rinjëve, sidomos në fushën e teknologjisë, përmes bashkëpunimeve të ndryshme që kanë për synim përkrahjen dhe avancimin e të rinjëve në fushën e TIK-ut.