fbpx

Gjirafa, Inc. dhe Cacttus Education nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

Bashkëpunimi mes Cacttus Education dhe Gjirafa Inc. ka për qëllim shkëmbimin e përvojave dhe praktikave më të mira në fushën e trajnimeve dhe zhvillimeve profesionale me fokus në sektorin e teknologjisë së informacionit.

Kompania Gjirafa është zotuar për angazhim në praktikë për studentë dhe kandidatë të sukseshëm të programeve të trajnimeve në Cacttus Education. Marrëveshja përfshinë edhe shkollimin në programe relevante për fushën e programimit,  si dhe bashkëpunim me ligjërues nga Gjirafa, për programet e trajnimit në Cacttus Education si dhe programe të shkollës profesionale.

Marrëveshja u nënshkrua nga Drejtori Ekzekutiv i Cacttus Education Z. Besim Ilazi dhe nga themeluesi dhe CEO i Gjirafa Inc., Z. Mergim Cahani. Kjo marrëveshje synon të krijojë një bashkëpunim ndërmjet të dy palëve duke promovuar vlerat e përbashkëta, dhe duke ofruar mundësi për zhvillim profesional për programerë të rinjë.

U mbajt ligjërata “Jeta e një të riu kosovar në Amerikën softuerike” me Xhafer Ramën

Gjatë ditës së djeshme të ftuar për studentë patëm Xhafer Ramën. Ndër arritjet e tjera, Xhaferi në moshën 24 vjeçare është punësuar edhe në NASA.

Ai ndau rrugëtimin e tij si programer me studentët tanë. Poashtu gjatë ligjëratës Xhaferi ndau edhe përvojën e tij për në hartografi e projekte të ndryshme, të lidhura me programimin, me të cilat është i përfshirë.

Studentët patën edhe rastin të shtrojnë pyetje dhe të diskutojnë rreth projekteve të ndryshme të cilat mund të realizohen në fushën e programimit.

U mbajt punëtoria dy ditore për shkathtësi të buta

Dinamika e studimeve dhe e punës po kërkon vazhdimisht profile të personave me aftësi jo vetëm profesionale, por edhe aftësi të mira të komunikimit, prezantimit dhe shkathtësi në zgjidhjen e problemeve.

Cacttus Education dhe ekipi fitues i sfidës së dizajnit në KosLift organizuan punëtorinë dy-ditore, për shkathtësi të buta (Soft Skills). Gjatë dy ditëve u punua bashkë me studentë të fushës së teknologjisë për t’ju ndihmuar në përfitimin e këtyre shkathtësive.

I falenderojmë vajzat e ekipit: Arbrie Palushi, Erleta Rrmoku dhe Alma Feka për punën dhe kreativitetin që e ndanë me pjesëmarrësit e punëtorisë.