fbpx

Cacttus Education përmbyll “Javën Globale të Ndërmarrësisë”

Me datë 16-22 nëntor është shënuar “Java Globale e Ndërmarrësisë”, dhe me këtë rast Cacttus Education organizoi disa aktivitete për të rinjtë të interesuar në fushën e biznesit.  

Me datë 19 Nëntor u organizua online tour me kompaninë Cacttus Sha, ku pjesëmarrësit, studentë dhe të jashtëm, patën mundësinë të mësojnë më shumë rreth punës së kësaj kompanie.  

Ndërsa, me datë 20 Nëntor organizuam trajnimin një ditor, “ Çfarë ju duhet dhe si të lansoni një biznes të suksesshëm”, ku të pranishmit morrën këshilla, dhe mësuan se si të i marrin hapat e parë për fillimin e biznesit të tyre.  

”Global Entrepreneurship WEEK”- 2020, e përfunduam me ‘online tour’ dhe live me platformën dua.com, aplikacioni më i ri që ka për qëllim të i bashkoj shqiptarët kudo në botë.  

Këto aktivitete kryesisht iu dedikuan studentëve dhe të rinjve që kanë për qëllim hapjen e bizneseve, dhe për ata që janë të interesuar në fushën e TIK-ut, dhe që një ditë dëshirojnë të punojnë në këtë fushë.  

Cacttus Education fillon procesin e akreditimit për programin e ri të edukimit profesional tre vjeçar, të nivelit Bachelor

Cacttus Education do të sjellë për herë të parë në Kosovë studimet në nivelin Bachelor Profesional, në lëminë e TI-së.

Programi është vazhdimësi e programit ekzistues tejet të sukseshëm profesional dy vjeçar të studimeve, dhe është kompatibil me kurrikulën aktuale të studimeve.

Me këtë studentëve iu ofrohet më shumë zgjedhje, për punesim, vazhdim të karrierës akademike dhe mësim gjatë gjithë jetës. Bëhu edhe ti një ndër studentët e sukseshëm në Cacttus Education. Apliko tani: https://cacttus.education/aplikimi/

Kompania Harrisia ofron 10 bursa prej 50% për studime në Cacttus Education

Për të mbështetur profesionistët e rinjë të fushës së teknologjisë gjatë periudhës së pandemisë COVID-19, kompania Harrisia ofron 10 bursa prej 50% për studim në Cacttus Education.

Marrëveshja për ofrimin e bursave u nënshkrua nga Drejtori Ekzekutiv i Cacttus Education, Besim Ilazi si dhe nga Udhëheqësi i kompanisë Harrisia, Lirak Cana. Përmes kësaj marrëveshje 10 bursistët do të përfitojnë nga mundësitë për avancim në fushën e teknologjisë.

Për kandidatët e sukseshëm, kompania ofron edhe mundësi punësimi pas përfundimit të studimeve.

Kompania Harrisia në vazhdimësi ndihmon në zhvillimin dhe avancimin e kuadrove të reja duke i mbështetur me bursa, trajnime dhe punë praktike.

Afati për aplikim për bursë: 21 Tetor 2020

Apliko tani: https://cacttus.education/aplikimi/