fbpx

Periudha e distancimit shoqëror dhe afërsisë me vetveten

Përderisa ditët po thehen njëra në tjetrën, të duket sikur e njejta ditë po përsëritet në vazhdimësi. Situata e krijuar nga virusi COVID-19 është një situatë e re, dhe jo e zakonshme. Shumica prej nesh e kemi pritur këtë mundësi për të pasur më shumë kohë për veten, por monotonia e krijuar nga ky izolim i detyrueshëm është përhapur më shpejtë sesa e kemi pritur.

Është e lehtë të humbet motivimi, dhe të gjejmë zgjidhje të lehta për ta kaluar kohën. Edhe pse jemi të detyruar të mos kemi kontakt me të tjerët, kjo nuk nënkupton që vetëm të ulemi dhe të shpenzojmë kohë në hutime afatshkurtëra, duke shikuar TV, lojëra, dhe duke pritur që të ecë koha sa më shpejt dhe të dalim nga kjo gjendje.

Mos harroni, të gjitha periudhat e vështira janë të përkohshme. Këto ditë do të përfundojnë edhe nëse ne nuk e investojmë kohën për vetveten. E pse mos ta shfrytëzojmë ketë kohë që të mësojmë diçka të re. Të dalim nga kjo gjendje me ndjenjën që e kemi zgjeruar horizontin tonë të dijes.

Situatat e jashtëzakonshme ofrojnë edhe mundësi të jashtëzakonshme. Mundësi për zgjidhje të problemeve, e për të sjellë inovacione që zakonisht janë të pamundshme. Kjo gjendje do të kalojë: bota do të ketë nevojë për rindërtim. A do të jeni më të përgatitur për të përballur me sfidat e radhës, kjo varet nga ju.

Përderisa edhe ne në Cacttus Educationi kemi mbyllur dyert tona, dhe jemi distancuar fizikisht, puna jonë kolektive nuk është ndalur, falë përkushtimit të secilit anëtar të stafit tonë, secilit mësimdhënës e secilit student. Stafi ynë po punon palodhshëm, që kur kjo periudhë të përfundojë, sëbashku të jemi të gatshëm për t’u ballafaquar me sfidat e reja.

Prandaj ju ftojmë të na bashkangjiteni që ta nxjerrim bashkë më të mirën gjatë këtyre ditëve sa zgjatë ky distancim fizik e shoqëror. Ta shfrytëzojmë këtë periudhë të rritemi, të kalojmë kohë me të dashurit tanë, dhe të kalojmë kohë për veten, të jemi të përgatitur dhe të gatshëm për t’u përballë me situatat e reja.

Ne qëndrojmë pranë studentëve tanë, dhe nga kjo situatë do të dalim bashkë, më të ditur dhe më të fortë!

Qëndroni të sigurt, mos u dorëzoni, dhe shfrytëzojeni këtë periudhë për të bërë diqka më shumë për vetveten.

Mësimi dhe kurset në Cacttus Education mbahen 100% online

Nga data 12 Mars të gjitha kurset, trajnimet, ligjëratat dhe kontaktet me studentë në Cacttus Education mbahen në tërësi online.

Duke përcjellur situatën që po krijohej për shkak të epidemisë, Cacttus Education ka filluar me kohë përgatitjet dhe testimin e sistemit për ndjekjen e ligjëratave online përmes Microsoft Teams dhe pakos Office 365, licencat për shfrytëzim të të cilave ju ofrohen falas studentëve tanë.

Cacttus Education ndërmorri të gjitha masat që mësimi të vazhdojë pa pengesa:

  • Mbajti trajnime për stafin dhe për ligjëruesit mbi sistemin dhe mënyrën e mbajtjes së mësimit online;
  • U ofroi në shfrytëzim llaptopë studentëve që nuk kishin kompjuterë në shtëpi;
  • I përgatiti dhe i përshtati serverët dhe laboratoret e Cacttus Education ashtu që studentët dhe mësimdhënësit të mund t’iu qasen online nga shtëpia.

Por e dimë se kjo nuk përfundon këtu.  Nga përvoja 15 vjecare e Cacttus në ofrimin e kurseve dhe trajnimeve e dimë se mësimi online mund të jetë më i lehtë por edhe më sfidues në të njëjtën kohë.  Cacttus Education do të bëjë gjithcka që është e mundur që procesi i mësimit tanimë tërësisht online të vazhdojë dhe të përfundojë me sukses, brenda orarit, dhe në kohëzgjatjen ashtu si është paraparë me mësimin e rregulltë.

Ne qëndrojmë pranë studentëve tanë, dhe nga kjo situatë do të dalim bashkë, më të ditur dhe më të fortë!

 

Cacttus Education shpallë konkurs për regjistrim të hershëm të studentëve për vitin akademik 2020-2021

Shkolla e Lartë Profesionale Cacttus Education hapë konkurs për regjistrimin e gjeneratës së re të studentëve për vitin akademik 2020-2021.

Misioni ynë është të edukojmë profesionistë të kualifikuar që kërkohen nga tregu i punës, në kohën më të shkurtë të mundshme.

Edukimi profesional në Cacttus Education:

  • ofron programe të zhvilluara sipas kërkesave të tregut të punës,
  • ka shumë më shumë punë praktike gjatë mësimit,
  • mbahet në klasa dhe laboratore me të gjitha pajisjet e nevojshme, dhe
  • udhëhiqet nga mësimdhënës që janë profesionistë të lëmisë dhe aktualisht punojnë në këtë lëmi.

Për regjistrimet e hershme studentët përfitojnë:

Të gjithë ata që regjistrohen dhe e rezervojnë vendin deri më 31 Mars 2020 përfitojnë 20% zbritje për vitin e parë akademik. Në kuadër të regjistrimeve ofrohen edhe bursa për studime.

Vendet janë të kufizuara.

Konkursi është i hapur për këto drejtime:

Zhvillim i ueb-it dhe aplikacioneve mobileProgrami për këtë drejtim ofron njohjen me gjuhët programuese, platformat, metodologjitë dhe teknikat më të fundit në fushën e zhvillimit të softuerit. Drejtimi përfshinë bazat teorike dhe praktike nga: programimi i orientuar në objekte, algoritmet dhe struktura e të dhënave, SQL, JavaScript, CSS, HTML5, jQuery, Ajax, korniza programuese MVC, serviset API, resurset e pajisjes (GPS, sensorët, NFC), dizajnimi lojërave, siguria për ueb dhe platformat mobile, teoritë kryesore për ndërmarrësinë dhe inovacionin etj.

Administrim i rrjetave dhe sistemeve. Programi për këtë drejtim ju njofton me teknologjitë dhe praktikat më të reja të instalimit, mirëmbajtjes dhe administrimit të infrastrukturës së rrjetave dhe serverave, duke përfshirë: rrjetat LAN dhe WAN, rrjetat WIFI, serverat (Microsoft dhe Linux), databazat, virtualizimin, “cloud computing”, rrjetat mobile, sigurinë në nivel të rrjetës, dhe jep bazat e menaxhimit të projekteve të TI-së, komunikimit dhe shitjes.

Programet përgatisin për vende të punës si: zhvillues/e i/e aplikacioneve mobile, zhvillues/e i/e ueb aplikacioneve, zhvillues/e i/e databazave, programer/e kompjuterik/e, administrues/e i/e rrjetave, inxhinier/e i/e rrjetave, administrues/e i/e sistemeve, analist/e i/e sistemeve kompjuterike, inxhinier/e i/e sigurisë, integrues/e i/e sistemeve etj.

Shkalla e punësimit të studentëve të Cacttus Education është 83%.

Studentët që studiojnë në Cacttus Education, përpos diplomës, mund të marrin edhe certifikime industriale që njihen ndërkombëtarisht, si ato nga Cisco apo Microsoft.

Si parakusht për të aplikuar studentët duhet të kenë të përfunduar shkollën e mesme dhe të posedojnë njohuri të gjuhës angleze.  Pas mbushjes së formës së aplikimit mbahet provimi pranues.

Regjistrimi i studentëve për vitin akademik 2020/2021 ka filluar!

Rezervo vendin tënd!

Apliko tani!