fbpx

Vizitë me studentë në kompaninë Sentry, në kuadër të Javës Globale të Ndërmarrësisë

Në kuadër të Javës Globale të Ndërmarrësisë, me studentët e Cacttus Education vizituam kompaninë e fushës së sigurisë kibernetike, Sentry. Sentry ofron shërbime të nivelit të lartë të sigurisë kibernetike në industri të ndryshme, për produktet, shërbimet dhe infrastrukturën.

Gjatë vizitës studentët tanë u njoftuan me punën që realizohet brenda në Sentry, si dhe përgatitjen që ju duhet për të zhvilluar karrierë në fushën e sigurisë kibernetike.

Cacttus Education dhe CACTTUS vizituan SOS fshatin e fëmijëve

Trajnimi i radhës i vetëdijësimit për sigurinë e informacionit organizuar nga CACTTUS dhe Cacttus Education, u mbajt me të rinjët e SOS Fshatit. Ky trajnim vetëdijësues ka për qëllim informimin e fëmijëve dhe të rinjëve për rreziqet e fushës së sigurisë kibernetike si dhe mbrojtjen gjatë përdorimimit të internetit dhe pajisjeve kompjuterike.

Gjatë kësaj vizite, stafi i CACTTUS dhe Cacttus Education poashtu vizituan ambientet e SOS Fshatit, ku bashkëjetojnë rreth 60 fëmijë, dhe të rinjë. SOS Fshatrat e Fëmijeve përpos kujdesit që e ofrojnë, investojnë në edukimin dhe ngritjen e shkathtësive të fëmijëve dhe të rinjëve, që në të ardhmen këta fëmijë të jenë të pavarur dhe të kontribojnë në komunitetin ku jetojnë.

Cacttus Education dhe CACTTUS rëndësi të veçantë i japin edukimit të të rinjëve dhe fëmijëve, duke i informuar se si të jenë vigjilentë dhe të mos bëhen viktimë e sulmeve të cilat janë përhapur kohëve të fundit.

 “Të krijojmë një botë më të sigurtë kibernetike së bashku.”

Cacttus Education nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Meister TC

Marrëveshja e arritur ka për qëllim zbatimin e aktiviteteve në fushën e zhvillimit profesional, punësimit, inovacionit, dhe trajnimeve.

Përmes këtij bashkëpunimi Cacttus Education dhe Meister TC do të shkëmbejnë përvojat dhe ndajnë praktikat më të mira në fushën e trajnimeve dhe zhvillimeve profesionale me fokus në sektorin e teknologjisë së informacionit, dhe mundësitë e trajnimit dhe punësimit të të rinjëve.