fbpx

Trajnimet profesionale

Programi ynë i trajnimeve është aktiv mbi 15 vite. Ne besojmë se trajnimi efikas është shumë i rëndësishëm në pregatitjen e studentëve për ndërtimin, operimin dhe menaxhimin e infrastrukturës së teknologjisë informative. Për këtë arsye ne jemi partner me kompani si Microsoft, Cisco, CompTIA, Oracle, Android etj për të ju ofruar studentëve trajnim i cili vjen direkt nga burimi i inovacionit dhe teknologjisë që përdorim. Falë partneritetit direkt me këto kompani, ne kemi akses në zbulimet e fundit teknologjike dhe studentët tanë kanë mundësi të inkuadrohen në këto projekte duke ndihmuar në krijim ose për të testuar produkte të reja teknologjike.

Bazat e Dizajnit Grafik

Pershkrimi/Orari:

Java Fundamentals

190 €
Pershkrimi/Orari: Fokusi i këtij kursi është t’u ofrojë studentëve një kuptim themelor të koncepteve të programimit kompjuterik duke përdorur gjuhën e programimit Java.

Front-End Web Development

180.00 €
Pershkrimi/Orari: Nga ky trajnim do të fitoni njohuri në: HTML, CSS, JQuery,

Kalendari i trajnimeve

Apliko

Apliko për tu ndjekur trajnimet në Cacttus Education

Tel.

+383 (0)38 600 237