fbpx

Klasat me qira për trajnime

Trajnim, konferencë apo punëtori?

Cacttus Education ofron klasa me qira të pajisura me kompjuterë të performancës së lartë, si dhe me veglat e paisjet e nevojshme për të ofruar një përvojë të sukseshme të trajnimeve, konferencave, punëtorive etj.

Klasa Portokalli
120
Çmimi ditorRezervo
Hapësira përmbanë:
30 Kompjuterë
Projektor
Tabelë të bardhë
Klimatizim
Klasa Rozë
220
Çmimi ditorRezervo
Hapësira përmbanë:
16 Kompjuterë iMac
Projektor
Tabelë të bardhë
Klimatizim
Klasa e verdhë
220
Çmimi ditorRezervo
Hapësira përmbanë:
50 Kompjuterë
Projektor
Tabelë të bardhë
Klimatizim
Klasa e Gjelbër
70
Çmimi ditorRezervo
Hapësira përmbanë:
15 Kompjuterë
Projektor
Tabelë të bardhë
Klimatizim
Hapësira për pauzë
Hapësirë e përshtatshme për pauza gjatë trajnimitRezervo
Hapësira përmbanë:
Aparat për kafe
Aparat për ushqim
Aparat për ujë
Free Wi-Fi
Klasa e Kuqe
120
Çmimi ditorRezervo
Hapësira përmbanë:
30 Kompjuterë
Projektor
Tabelë të bardhë
Klimatizim

Rezervo ndonjërën prej kalsëve tona

Tel.

+383 (0)38 600 237