fbpx

Udhëzohu nga alumni

Merr këshilla nga alumni

A keni pyetje lidhur me studimet në Cacttus Education? A dëshironi të mësoni se çfarë përvoje kanë pasur studentët tanë? E keni mundësi të diskutoni të pyesni drejtëpërdrejtë dhe të merrni këshilla nga studentët alumni të Cacttus Education.

Cakto takim me zyrtarët për këshillim në karrierë

Kontakto qendrën e karrierës
First
Last