fbpx

Mundësi punësimi për studentë

  Tek kjo faqe gjeni shpalljet më të reja për punë në fushën e teknologjisë, të filtruara enkas për studentët tanë. Për ndihmë me aplikime kontaktoni Qendrën tonë të Karrierës në emailin: career@cacttus.education

  *Aplikimin për punë mund ta bëni sipas udhëzimeve në faqen e shpalljes. 

  Zhvillim i ueb-it dhe aplikacioneve mobile

  Kompania: Frakton 

  Pozita: Back-end Developer

  Afati për aplikim: I pacaktuar

  Shikoni shpalljen e plotë>>

  Kompania: Appdec

  Pozita: Zhvillues softueri fillestar

  Afati për aplikim: I pacaktuar

  Shikoni shpalljen e plotë>>

  Kompania: Appdec

  Pozita: Zhvillues softueri i avancuar

  Afati për aplikim: I pacaktuar

  Shikoni shpalljen e plotë>>

  Kompania: Kutia

  Pozita: DevOps Engineer

  Afati për aplikim: I pacaktuar

  Shikoni shpalljen e plotë>>

  Kompania: Kutia

  Pozita: PHP Developer

  Afati për aplikim: I pacaktuar

  Shikoni shpalljen e plotë>>

  Kompania: Kutia

  Pozita: WordPress Developer

  Afati për aplikim: I pacaktuar

  Shikoni shpalljen e plotë>>

  Kompania: Kutia

  Pozita: React JS Developer

  Afati për aplikim: I pacaktuar

  Shikoni shpalljen e plotë>>

  Kompania: Kutia

  Pozita: Node.Js Developer

  Afati për aplikim: I pacaktuar

  Shikoni shpalljen e plotë>>

  Kompania: Frakton 

  Pozita: Front-End Developer / Angular Developer

  Afati për aplikim: I pacaktuar

  Shikoni shpalljen e plotë>>

  Kompania: Frakton 

  Pozita: WordPress Developer

  Afati për aplikim: I pacaktuar

  Shikoni shpalljen e plotë>>

  Kompania: Sonnecto

  Pozita: Back-End Developer

  Afati për aplikim: 16 Qershor 2020

  Shikoni shpalljen e plotë>>

  Kompania: The Factory Group Kosova 

  Pozita: Full Stack Web Developer

  Afati për aplikim: 02 Korrik 2020

  Shikoni shpalljen e plotë>>

  Kompania: BlueEcom

  Pozita: Shopify Front-End Developer

  Afati për aplikim: 08 Korrik 2020

  Shikoni shpalljen e plotë>>

  Kompania: IMC

  Pozita: PHP Developer

  Afati për aplikim: 30 Qershor 2020

  Shikoni shpalljen e plotë>>

  Administrim i rrjetave dhe sistemeve

  Kompania: The Headhunter Group

  Pozita: IT Systems Administrator

  Afati për aplikim: i pacaktuar

  Shikoni shpalljen e plotë>>

  Kompania: Baruti AG

  Pozita: IT Internship

  Afati për aplikim: 30 Qershor 2020

  Shikoni shpalljen e plotë>>