fbpx

Women in Online Work

Në partneritet me

Gratë në punë online 3 (Women in Online Work 3)

WoW3 project aimed to raise awareness of the young women on the role of online working as employment opportunity and opportunity for them to engage in distance working. WOW3 wasimplemented under the supervision of the Ministry of Economic Development and it was financed through Community Development Fund (CDF) which also implemented the project “Advancing Kosovo Together – Local Solution (AKT-LS) and EMPOWER “Private Sector in Kosovo”, USAID.

The project carried out a program on green jobs under the Innovative and Green Growth for Pristina Municipality and Gjilan Municipality: Investing and Scoping technical assistance to mobilize and provide skills for 50 women residing in Pristina & 60 women residing in Gjilan municipality, to work online using Internet job marketplaces.

The project aimed to teach you how to generate incomes through online work, while testing how the global digital economy could assist in creating inclusive and better employment opportunities for un/underemployed women. The main aim of the initiative is to strengthen women’s economic role, decrease employment – with focus on the opportunity of women to work online in distance and raise awareness of the young women on the role of online working.

Storje suksesi

Storje suksesi në WOW3-Lumta Ramadani

WOW është program përmes të cilit vajzat e trajnuara përfitojnë shkathtësi të duhura për të gjetur punë si të vetëpunësuara në tregun e […]

Storje e suksesit në WOW 3- Vesa Broja

Projekti WOW 3 po i afrohet përmbylljes. Në këtë projekt ishin pjesëmarrëse 50 vajza nga komuna e Prishtinës, dhe 80 vajza nga komun […]

Storje e suksesit në WOW3- Syzana Alidemi

Projekti WOW (Women in Online Work) është implementuar nën mbikqyrjen e Ministrisë për Zhvillim Ekonomik dhe është financuar përmes Community Development Fund (CDF) […]