fbpx

Digi Talks – The future is digital

Është mbajtur sesioni i radhës Digi Talks – The future is digital, organizuar nga UNDP Kosovo, pjesë e së cilit ishte edhe Driton Hapçiu, Managing Partner në CACTTUS & CACTTUS Education.

Në këtë panel u diskutua rreth temës: “Digital Skills for Digital Transformation”, si dhe u prezantuan gjetjet kryesore të Vlerësimit të Gatishmërisë Dixhitale të UNDP-së dhe Anketës Dixhitale të Familjeve (UNDP Digital Readiness Assessment & Digital Household Survey).

Comments are closed.