fbpx

Si të bëhesh zhvillues i aplikacioneve?

Zhvillues i aplikacioneve është një inxhinier softuerik që programon aplikacione për kompjuterë, telefona mobilë e pajisje të tjera.

Në Kosovë, ndër profesionistët më të paguar në TI llogariten zhvilluesit. Sipas STIKK paga mesatare mujore për zhvillues është 923 €. STIKK tregon se të gjitha profesionet pa dallim në sektorin e TI kanë pasur rritje në paga prej vitit 2016 deri në vitin 2018.

A dëshiron të bëhesh zhvillues i aplikacioneve?

Drejtimi “Zhvillues i ueb-it dhe aplikacioneve mobile” në Cacttus Education ju përgatitë për profesionet e zhvilluesit të aplikacioneve. Ky drejtim ofron njohjen me gjuhët programuese, platformat, metodologjitë dhe teknikat më të fundit në fushën e zhvillimit të softuerit.

Edhe ti mund të bëhesh pjesë e Cacttus Education: Apliko Tani

Edi Krasniqi, zhvillues i aplikacioneve mobile

Tani jam i angazhuar në departamentin e zhvillimit softuerik në Cacttus sh.a., ku punoj në zhvillimin e aplikacioneve mobile.  Cacttus Education na ka ndihmuar shumë edhe rreth angazhimit në punë praktike. Studentëve të rinjë ju them që gjithmonë të punojnë për t’i ndjekur ëndërrat e tyre. Puna në një kompani reale, i rrethuar nga individë e profesionistë të shumtë më ndihmon të zhvillohem si personalitet dhe si profesionist.  E kushdo që ka dëshirë me qenë administrues i mirë, një zhvillues apo programer i mirë, Cacttus Education është vendi i duhur.

Edi Krasniqi është student në drejtimin “Zhvillim i ueb-it dhe aplikacioneve mobile” në Cacttus Education, viti i parë

Cacttus Education lanson uebfaqen e re të punuar nga studentët tanë

Cacttus Education ka lansuar uebfaqen e re të punuar nga dy studentë të drejtimit “Zhvillim i ueb-it dhe aplikacioneve mobile”. Studentët Kaltrina Uka dhe Albin Ajeti kanë punuar në krijimin e uebfaqes së re, nën mentorimin e profesorit Leart Zogjani.

Studentët tanë mësojnë përmes realizimit të projekteve të ndryshme, simulime në klasë dhe projekte reale. Cacttus Education tani ka filluar regjistrimin e gjeneratës së re të studentëve në programet e studimit më të kërkuara në fushën e teknologjisë.

Edhe ti mund të bëhesh pjesë e Cacttus Education: Apliko Tani!