fbpx

Vizitë me fëmijët e shkollës “Elena Gjika” në kuadër të muajit të sigurisë kibernetike

Muaji Tetor, muaji i sigurisë kibernetike.

Me shtimin e përdorimit të teknologjisë, edhe rreziqet nga sulmet kibernetike kanë shënuar rritje. Fëmijët konsiderohen target ideal pasi që nuk kanë njohuri se si të mbrohen nga sulmet e tilla si dhe besojnë më lehtë.

Për të shënuar muajin e sigurisë kibernetike Cacttus Education në bashkëpunim me Cacttus Sha organizuan trajnimin për vetëdijësimin e fëmijëve rreth këtyre kërcënimeve duke i informuar se si të mbrohen nga kërcënimet kibernetike dhe si ti parandalojnë ato.  

Ky trajnim u mbajt me fëmijët e klasave të IV-ta të shkollës “Elena Gjika” të cilët ndoqën trajnimin me shumë entuziazëm, dhe pyetje të shumta për trajnerin.

Cacttus Education në Konferencën e Arsimit dhe Aftësimit Profesional

Konferenca mbështetet nga Qeveria Gjermane dhe organizohet nga projekti Rinia, Punësimi dhe Aftësimi Profesional (YES) ne kuadër të GIZ-it në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

Fillon trajnimi për Full Stack Web Development, në kuadër të projektit “Providing Training for ICT Export Services”

Cacttus Education në bashkëpunim me projektin EYE (nga Helvetas) kanë filluar implementimin e projektit “Providing Training in ICT Export Services”, me trajnimin Full Stack Web Development. Trajnimi Full Stack Web Development përgatitë pjesëmarrësit me shkathtësitë më të kërkuara në fushën e zhvillimit softuerik, dhe praktikat më të reja në këtë fushë.

Cacttus Education ka bashkëpunuar edhe me kompani vendore në fushën e zhvillimit softuerik, për të ofruar këtë mundësi unike për të rinjtë të cilët dëshirojnë të punojnë në fushën e TIK-ut. Kandidatët e përzgjedhur trajnohen në shkathtësi të zhvillimit softuerik, dhe kanë mundësinë të angazhohen me orar të pjesshëm për të punuar në kompani.

Përmes këtij projekti kandidatët përgatiten për karriera fitimprurëse si “Full Stack Web Developers” dhe pas fazës së trajnimit dhe zhvillimit për kandidatë të sukseshëm menjëherë ofrohet kontratë e rregullt pune nga kompania.