fbpx

Arbër Basha, iOS Developer në Gjirafa.com

Arbri ka studiuar në Cacttus Education në drejtimin “Zhvillimi i uebit dhe aplikacioneve mobile”. Përgjatë studimeve ai ka qenë i përfshirë edhe në punë në kompaninë Cacttus Sha, duke vazhduar pastaj në kompaninë Zombie Soup.

Tani, karrierën dhe profesionin e tij është duke e vazhduar si iOS Developer në Gjirafa.com

Shaqir Maliqi, Administrator i Sistemeve në IPKO LLC

Shaqiri ka përfunduar studimet në Cacttus Education, ku gjatë studimeve është angazhuar si IT Helpdesk në Cacttus Education dhe pastaj ka filluar edhe punën si Database Adminsitrator në kompaninë Cacttus sh.a. Pas përfundimit të studimeve ka filluar punën në kompaninë Ipko LLC, ku vazhdon të punojë si Administrator i Sistemeve.

  • Almunus në Cacttus Education
  • Administrator i Sistemeve në Ipko LLC.
  • Email: maliqishaqir@gmail.com

Yll Fejziu, iOS Developer në Kompaninë Frakton

Ylli ka përfunduar studimet në Cacttus Education, ku gjatë studimeve është angazhuar edhe në kompaninë Cacttus sh.a. Pas përfundimit të studimeve ka filluar punën në kompaninë FRAKTON, ku vazhdon të punojë si iOS Developer.

  • Almunus në Cacttus Education
  • iOS Developer në Frakton
  • Email: yllfejziu@gmail.com
  • Tel: +383 49 500 112