fbpx

Shaqir Maliqi, Administrator i Sistemeve në IPKO LLC

Shaqiri ka përfunduar studimet në Cacttus Education, ku gjatë studimeve është angazhuar si IT Helpdesk në Cacttus Education dhe pastaj ka filluar edhe punën si Database Adminsitrator në kompaninë Cacttus sh.a. Pas përfundimit të studimeve ka filluar punën në kompaninë Ipko LLC, ku vazhdon të punojë si Administrator i Sistemeve.

  • Almunus në Cacttus Education
  • Administrator i Sistemeve në Ipko LLC.
  • Email: maliqishaqir@gmail.com

Yll Fejziu, iOS Developer në Kompaninë Frakton

Ylli ka përfunduar studimet në Cacttus Education, ku gjatë studimeve është angazhuar edhe në kompaninë Cacttus sh.a. Pas përfundimit të studimeve ka filluar punën në kompaninë FRAKTON, ku vazhdon të punojë si iOS Developer.

  • Almunus në Cacttus Education
  • iOS Developer në Frakton
  • Email: yllfejziu@gmail.com
  • Tel: +383 49 500 112

Ariana Arifaj, Bursiste në Cacttus Education

Ariana është në përfundim të studimeve në Cacttus Education. Ajo është bursiste dhe një prej studenteve të dalluara në Cacttus Education.

  • Alumna në Cacttus Education
  • Bursiste në drejtimin “Zhvillim i ueb-it dhe aplikacioneve mobile”
  • Email: arianaarifaj1@gmail.com