fbpx

Lend Kazazi, Lead iOS Developer në Dua.com

Lendi gjatë studimeve në Cacttus Education ka filluar punën si zhvillues në kompaninë FRAKTON. Ai sot vazhdon karrierën e tij plaformën Dua.com si iOS Developer.

  • Alumnus në Cacttus Education
  • Lead iOS developer në Dua.com
  • Email: lend.kazazi1998@gmail.com
  • Tel: +383 44 840 079

Milot Osmani, IT Administrator në Hi-Tech Systems

Miloti është në përfundim të studimeve në Cacttus Education. Ai ka studiuar në drejtimin “Administrimi i rrjetave dhe serverëve”, dhe njëkohësisht ka filluar punën në Hi-Tech Systems si ‘IT Adminisrator’.

Rea Spahiu, Zhvilluese e Ueb-it dhe Aplikacioneve Mobile

Studente në vitin e parë, në drejtimin “Zhvillimi i uebit dhe aplikacioneve mobile”. Rea, entuziaste dhe e hapur ndaj sfidave te reja, ka vendosur të studioj në një fushë të tillë, pikërisht për ta sfiduar veten dhe për të treguar se edhe gratë mund të kenë sukses në këtë fushë.

  • Email: rea.spahiu0409@gmail.com