fbpx

Shaqir Maliqi, Administrator i Sistemeve në IPKO LLC

Shaqiri ka përfunduar studimet në Cacttus Education, ku gjatë studimeve është angazhuar si IT Helpdesk në Cacttus Education dhe pastaj ka filluar edhe punën si Database Adminsitrator në kompaninë Cacttus sh.a. Pas përfundimit të studimeve ka filluar punën në kompaninë Ipko LLC, ku vazhdon të punojë si Administrator i Sistemeve.

  • Almunus në Cacttus Education
  • Administrator i Sistemeve në Ipko LLC.
  • Email: maliqishaqir@gmail.com
Comments are closed.