fbpx

Përparësitë e studimit në fushën e TIK-ut

  • Kërkesa për shkathtësi të TIK-ut është duke u rritur
  • Kombinoni shkathtësitë e fushës së TIK-ut me cilëndo fushë tjetër
  • Ushtroni profesione të ndryshme
  • Zhvilloni një karrierë që ju përmbushë
  • Profesionistët e TIK-ut paguhen mirë
  • Mundësi për t’u zhvilluar dhe krijuar impakt në botë
  • Punoni si pjesë e ekipeve në kompani, si individ, freelancer apo ndërmarrës etj.

PËRGATITUNI PËR NJË KARRIERË PRODUKTIVE

Drejtimet e studimit në Cacttus Education janë të dizajnuara për studentë të cilët dëshirojnë të ndërtojnë karrierë si profesionistë të TIK-ut.

Zhvillim i ueb-it dhe aplikacioneve mobile, ky drejtim ofron njohjen me gjuhët programuese, platformat, metodologjitë dhe teknikat më të fundit në fushën e zhvillimit të softuerit.

Administrim i rrjetave dhe sistemeve, fokusi i këtij drejtimi është njohja me teknologjitë dhe praktikat më të reja të instalimit, mirëmbajtjes dhe administrimit të infrastrukturës së rrjetave dhe serverëve.

Programi ynë i studimeve ju mundëson të përfitoni sa më shumë nga njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë tuaja. Cacttus Education ofron aktualisht sistemin më të avancuar të edukimit profesional në Kosovë në lëminë e teknologjisë së informacionit i cili bazohet tërësisht në kërkesat e tregut të punës dhe i cili mundëson punësimin paralel me studimet.

Edhe ti mund të bëhesh pjesë e Cacttus Education: Apliko Online

Comments are closed.