fbpx

Si ju ndihmon Cacttus Education studentëve për t’u angazhuar në punë praktike

Cacttus Education, si shkollë e lartë profesionale, synon që t’i përgatisë studentët për tregun e punës sidomos në aspektin praktik. Prandaj shumica e studentëve të Cacttus Education tashmë janë të punësuar ose të angazhuar në praktikë pune në njërin nga profesionet që përshtatet me drejtimet që i studiojnë.  Dy drejtimet e studimit që Cacttus Education  ofron janë: “Zhvillues i uebit dhe aplikacioneve mobile” dhe “Administrues i rrjeteve dhe sistemeve”.

Meriton Ferati është njëri ndër studentët në “Zhvillim të Ueb-it dhe aplikacioneve mobile” i cili ka filluar praktikën si Software Developer.

Ai ka përfunduar vitin e parë të studimeve në Cacttus Education dhe menjëherë është angazhuar në praktikë:

Pas përfundimit të vitit të I-rë në ‘Cacttus Education’, më është ofruar puna praktike në ‘Cacttus Sh.a’. Studimet në ‘Cacttus Education’ ishin hapat e parë që i mora në zhvillimin tim në fushën e Teknologjisë Informative, ku më pas njohuritë e mia u zhvilluan më shumë gjatë punës praktike.

Cacttus Education tani ka filluar regjistrimin e gjeneratës së re të studentëve në programet e studimit më të kërkuara në fushën e teknologjisë. Kurse, përmes Qendrës Këshilluese në Cacttus Education, ju mund të udhëzoheni për një karrierë të suksesshme dhe do të këshilloheni në mënyrë praktike për tregun e punës, vazhdim të shkollimit dhe asistencë në zgjedhjen e drejtimit të studimit.

Comments are closed.