fbpx

Pse është i rëndësishëm angazhimi në punë praktike gjatë studimeve?

Puna praktike ju mundëson të fitoni njohuri specifike, zhvilloni shkathtësi të reja dhe krijoni përvojë profesionale në një fushë të caktuar. Angazhimi në punë praktike gjatë studimeve ju mundëson studentëve të jenë më të përgatitur profesionalisht, dhe të qasen më lehtë në tregun e punës.

Për studentët e Cacttus Education, angazhimi në punë praktike është pjesë e rëndësishme e përgatitjes profesionale. Krahas njohurive dhe projekteve që zhvillohen në klasë, studentët kanë mundësinë të shohin se si ushtrohet një profesion në botën reale. Kurse për studentët tanë në shumicën e rasteve, puna praktike ka rezultuar edhe në ofertë pune.

Si rrjedhojë 80% e studentëve të Cacttus Education janë të punësuar. Kjo falë programit të studimit që përpos përfitimit të njohurive teorike nxitë studentët të angazhohen edhe në punë praktike.

Cacttus Education përmes angazhimit në punë praktike ju mundëson studentëve që të inkuadrohen më shpejtë në tregun e punës dhe të bëhen profesionistë në drejtimet që ata i studiojnë.

Comments are closed.