fbpx

Intervistë me profesoreshën Rrezarta Pllana

Rrezarta Pllana është profesoreshë në Cacttus Education dhe ligjëron lëndën “Dizajnimi dhe zhvillimi i bazave të të dhënave”. Një gjë që i karakterizon ligjëruesit në Cacttus Education është përvoja që ata kanë në fushën të cilën ligjërojnë, gjë që sjell një perspektivë të re për studentët. Rrezarta Pllana ka mbi 3 vite përvojë në mësimdhënien universitare, dhe mbi 15 vite përvojë pune me databaza. Si rrjedhojë, studentët që ndjekin lëndën e databazave kanë rastin që vazhdimisht të mësojnë gjëra të reja nga mësimdhënësja që njëkohësisht është edhe profesioniste në këtë fushë.

Rrezarta Pllana aktualisht është edhe kandidate për doktoratë në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, drejtimi Menaxhment. Ajo poashtu ka publikuar për STIKK “Femrat në teknologji”, punim ky që tregon për sfidat e femrave në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, i publikuar në Prishtinë, Gusht 2014.

Përmes intervistës mësuam më shumë rreth asaj se çka e motivon atë për të punuar si ligjëruese, dhe çfarë qasje ka ndaj studentëve për t’i nxitur të mësojnë dhe punojnë për të krijuar karrierë në këtë fushë:

Çka të motivon të përpiqesh vazhdimisht për ta dhënë më të mirën në fushën e mësimdhënies: Teknologjia që vazhdimisht ndryshon, është diçka që të nxitë për të qenë vazhdimisht në rrjedha më ndryshimet më të fundit, dhe të nxitë që të përgatitesh vazhdimisht.

Pse keni zgjedhur të bëheni mësimdhënëse: Mendoj që është punë që më kompleton.  Më pëlqen kur studentët i shoh në kureshtje për dituri.

Çfarë filozofie të mësimdhënies keni: Kam dëshirë që studentët të cilët nuk kanë njohuri në (nuk kanë pasur më herët përvojë me) databaza, deri në fund të kursit të kenë dëshirë jo vetëm të mësojnë më shumë, por edhe të punojnë në profesione të lidhura ngushtë me databaza.

Çfarë bëni në klasë për ta nxitur të mësuarit tek studentët: Vazhdimisht synoj t’i motivoj studentët që të jenë sa më të përqëndruar dhe produktivë gjatë mësimit. Këtë e bëj përmes organizimit të prezantimeve, ushtrimeve si dhe sfidave ditore që janë një lloj kuizi që i nxitë ata të  jenë aktivë.

Si i vlerësoni njohuritë e studentëve: Vlerësimi i studentëve bëhet në mënyrë të vazhdueshme, përmes detyrave dhe testeve në periudha 2 javore, përmes sfidave ditore dhe projektit final për databazë.

Si e përshtatni stilin tuaj për t’i motivuar studentët: Mundohem që t’a gjej mënyrën për t’i motivuar studentët e rinjë, dhe për t’ua shtuar dëshirën për të mësuar. Këtë e bëj duke iu përshtatur ‘learning type’ të studentëve dhe përmes përdorimit të teknikave të ndryshme varësisht prej madhësisë së grupeve në klasë.

Çfarë po lexoni më së shumti kohëve të fundit: Momentalisht po lexoj materiale e libra të ndryshëm që kanë të bëjnë me temën time të doktoraturës “Menaxhimi i dijes”.

Çka të pëlqen lidhur me Cacttus-in (dhe Cacttus Education): Me Cacttus-in kam një përvojë shumë të mirë. Më pëlqen organizimi dhe më pëlqen mënyra se si trajtohemi ne si trajnerë e mësimdhënës, si dhe përkrahja dhe liria për të qenë kreativë e për të përdorur teknika të ndryshme për menaxhimin e klasës dhe mësimdhënien.

Një thënie: “Përkushtimi, vullneti dhe puna, mendoj që e sjellin rezultatin”.

Comments are closed.