fbpx

7 arsye pse po preferohen më shumë certifikimet profesionale sesa diplomat universitare

Nëse sapo e keni përfunduar shkollën e mesme, apo keni vendosur të orientoheni në një drejtim të ri, mund të jetë pakë e vështirë të përcaktoheni në rrugën e edukimit tuaj. Natyrisht, secili prej nesh ka dëshirë të përfitojë sa më shumë nga edukimi në mënyrë që të mund të inkuadrohemi në tregun e punës të paisur me njohuri, të jemi të gatshëm për punë dhe të aftë për të punuar në profesionin që kemi dëshirë. Në tregun e punës që vazhdimisht po ndryshon dhe që ka një konkurrencë shumë të madhe, shpeshherë edukimi profesional ju bën më të përgatitur për arritjen e qëllimeve, më shumë sesa një diplomë universitare.

Ja ku i keni 7 arsye përse po preferohen më shumë certifikimet dhe studimet profesionale sesa diplomat:

Certifikimet profesionale ju përgatisin për profesionin tuaj:
Shumica e diplomave fokusohen në të mësuarit e gjërave në mënyrë teorike.  Edukimi professional dhe certifikimet profesionale ju mundësojnë të kuptoni shkathtësitë që ju nevoiten dhe njëkohësisht ju mundëson t’i vendosni këto shkathësi në praktikë. Kjo ua bën të mundshme të inkuadroheni menjëherë në tregun e punës, me të gjitha njohuritë dhe shkathësitë e nevojshme.

Keni gjasa më të mëdha të punësoheni:
Aktualisht ka një mungesë të studentëve që shkollohen në shkolla profesionale. Pasi që shkollimi i lartë professional ju përgatitë për punë duke ju paisur me shkathtësitë që ju nevoiten për të performuar në një profesion të caktuar, kjo ndikon pozitivisht  tek individët që ndjekin shkollimin profesional dhe trajnimet e ndryshme që të punësohen më shpejtë sesa personat që kanë diplomë bachelor por që nuk kanë përvojë.

Mund të fitoni më shumë
Shpeshherë certifikimet profesionale, pasi që ju paisin me shkathtësi specifike, sjellin më shumë të ardhura në punë.

Certifikimet kërkojnë më pak kohë për tu fituar
Përderisa diplomat universitare kërkojnë të paktën tri vite për t’u fituar, për diplomat e shkollimit professional nevoiten vetëm dy vite, kurse për certifikimet profesionale shpesh edhe më pak se dy vite. Koha që e kaloni duke ndjekur një shkollim formal shkurtohet, e si rrjedhojë ju mund të kyqeni në tregun e punës dhe të përfitoni më herët nga puna.

Certifikimet janë më të lira sesa diplomat universitare
Certifikimet profesionale mund të kushtojnë më lirë sesa gjysma e studimeve.

Mësimi është fleksibil
Shumica e certifikimeve profesionale mund të ndiqen kurdo gjatë vitit, sepse për dallim nga shkollimi universitar nuk kanë nevojë të ndjekin një orar kalendarik të edukimit. Madje ka edhe certifikime profesionale te cilat mund të behen online. Si rrjedhojë ju mund të ndiqni programe të ndryshme certifikuese paralel me punën.

Certifikimet shpesherë kanë më pak parakushte për t’u ndjekur.
Për të ndjekur certifikime shpeshëherë nuk nevoitet ndonjë parakusht. Kjo e lehtëson ndjekjen e trajnimeve dhe marrjen e certifikimeve të ndryshme profesionale për programet të cilat ju dëshironi.

Inkuadrimi në tregun e punës mund të jetë i vështirë, por me kualifikimet e duhura ju do ta keni më të lehtë të punësoheni dhe t’i vini shkathtësitë tuaja në përdorim. Në shumicën e rasteve certifikimet profesionale, ose diploma e shkollimit professional janë zgjedhja më e mirë:  vie me çmim më të lirë, dhe kërkon më pak kohë dhe përpjekje, dhe shpesh ju përgatitë më mirë për karrierën tuaj të re.

 

 

Artikull i përshtatur nga: The College for Adult Learning
Comments are closed.