fbpx

Front End Web Development

Grupi i radhës përfundoi me sukses trajnimin #FrontEndWebDevelopment

Nga ky trajnim kandidatët patën mundësinë të fitojnë njohuri themelore në #Html & #CSS, si dhe të funksionalizojnë punën dhe kreativitetin e tyre përmes #JavaScript & #jQuery

Apliko edhe ti për t’u bërë pjesë e trajnimit të radhës: https://cacttus.education/aplikimi/

Comments are closed.