fbpx

Me rastin e përmbylljes së procesit të thirrjes së parë të Fondit të Sfidës Rajonale (RCF), është organizuar eventi i prezantimit zyrtar të rezultateve të arritura si dhe akordimit të granteve për konsorciumet fituese. Ky grant do të përfshijë investime në pajisje, infrastrukturë dhe trajnime në institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional që zbatojnë trajnime bashkëpunuese, përmes 6 aplikimeve fituese.Regional Challenge Fund synon të vazhdojë mbështetjen e projekteve të trajnimeve profesionale, të implementuara n

21213 SharesLikeCommentShare

Comments are closed.