fbpx

Dizajn Grafik

Bazat e Dizajnit Grafik

Trajnimi Dizajn Grafik ofrohet në nivelin fillestar për këdo që dëshiron të mësojë parimet bazë të teorisë së ngjyrave, tipografisë, dizajnit të logos, markës dhe brendit. Përmes këtij trajnimi, studentet do të mësojne konceptet bazë dhe principet e dizajnit grafik.

Përgjatë trajnimit studentët do të mesojnë konceptet bazë dhe principet e dizajnit grafik duke punuar praktikisht për mediumet klasike si fletepalosje, poster, faqe libri si dhe mediumet digjitale si postet për FB, Instagram dhe Ueb. Krahas Trajnimit te kombinuar me teori dhe praktike do të mësohen edhe esencialet për brendin, tipografinë, ngjyrat, kompozicionin etj. si dhe do të mësohen bazat e programeve lidere në industrine grafike: Adobe Illustrator dhe Adobe Photoshop.

Në fund të trajnimit studentët do të jenë në gjendje të pasurojnë ose krijojnë portfolion e tyre me ilustrime, dizajne, logo e elemente tjera vizuale dhe në përgjithësi do të kenë njohuri të mjaftueshme për të nisur një karriere si dizajner/e grafik.

Bazat e Dizajnit Grafik

Illustrator dhe Photoshop

Hyrje në Dizajnin Grafik dhe Përmbledhje për veglat dhe softverët që përdoren për Dizajn Grafik.
Bazat e Adobe Illustrator.
Renditja dhe Kompozicioni.
Hyrje në Tipografi dhe veglat për tekst në Adobe Illustrator.
Ushtrime: Projekt 1.
Format e Thjeshta (1.4).
Ngjyrat / Teoria dhe përdorimi i ngjyrave.
Mbushjet dhe vijat.
Ushtrime: Projekt 2
Maskat, prerjet dhe objektet e kombinuara.
Importimi, vendosja dhe puna me fotografi.
Branding and Identity.
Ushtrime: Projekt 3.
Efektet në Illustrator.
UX/UI design (përmbledhje).
Hyrje në Adobe Photoshop.
Përmirësimet e shpeshta / Quick Fixes.
Selektimi dhe veglat.
Ushtrime: Projekt 4.
Rregullimet e shpeshta.
Shtresa dhe përdorimi / Layers.
Maskat dhe kanalet.
Përdorimi i tipografisë në PS dhe Formave vektoriale.
Kompozicionet e avancuara.
Editimi i videos në Photshop dhe Përmbledhje finale.