fbpx

Kodimi me Scratch në CacttuKids

Scratch është një gjuhë programuese e thjeshtë, e lehtë dhe atraktive për të rinjë dhe fëmijë.

Programimi përmes Scratch bazohet në teknikën ‘building blocks’, që e bën këtë gjuhë edukative dhe argëtuese në të njëjtën kohë. Në këtë mënyrë, fëmijët mësohen si të integrojnë kreativitetin e tyre gjatë krijimit të storjeve, lojërave dhe animacioneve.

CacttuKids ofron kursin Scratch për fëmijët të cilët dëshirojnë të inkuadrohen në fushën e programimit. Kursi i aftëson ata në përdorimim e koncepteve të programit dhe zhvillimin e aftësive kyqe të fushës së teknologjisë.

Për t’a regjistruar fëmiun tuaj në kursin Scratch: APLIKO KËTU!