fbpx

80% zbritje për trajnim në “Sales Techniques” organizuar nga Cacttus Education

Shkolla e lartë profesionale Cacttus Education në partneritet me USAID kanë lansuar gjatë vitit të kaluar projektin “Partneriteti për Impaktin në TIK”. Ky projekt synon që ta lehtësojë përgatitjen e të rinjëve për tregun e punës. Për këtë qëllim, në kuadër të projektit do të organizohen edhe trajnime të ndryshme kryesisht në fushën e teknologjisë së informacionit.

Trajnimi i radhës që do të fillojnë në kuadër të projektit është: Sales techniques i cili do të ofrohet për do të ofrohet me 80% zbritje. Ky trajnim si dhe trajnimet tjera që do të lansohen me kohë kanë për qëllim zhvillimin e aftësive të të rinjëve kosovarë në fushën e teknologjisë së informacionit si dhe shkathtësive tjera që ndikojnë në zhvillimin bizneseve dhe kuadrove të reja. Duke pasur si synim punësimin e të rinjëve kosovarë, trajnimi është i dedikuar vetëm personat e papunësuar.

Projekti “Partneriteti për Impaktin në TIK” i dizajnuar për 3 vite ka për qëllim që të krijojë qëndrueshmëri në vitet e ardhshme e cila pritet të zgjasë përtej periudhës së projektit. Kjo qëndrueshmëri do të arrihet përmes bashkëpunimin të konsoliduar të partnerëve, si dhe përmes shkathtësive që kërkohen nga punëdhënësit në tregun e punës bashkë shkathtësitë e zhvilluara gjatë trajnimit dhe programit mësimor. Përveç kësaj, projekti do të shërbejë për të ndryshuar perceptimet kulturore lidhur me trajnimet dhe studimet profesionale në Kosovë.

Comments are closed.