fbpx

5 arsyet kryesore pse duhet të regjistroheni në CacttuKids

Kursi për kodim, CacttuKids, ka për qëllim të ofroj një hapësirë ku fëmijët dhe adoleshentët edukohen, argëtohen dhe përfitojnë shkathtësi të shumta. Duke pasur këtë qëllim, përmes programeve të ndryshme, kursi CacttuKids tenton të bëhet vendi ku të rinjt dëshirojnë të jenë, të gjejnë vetën dhe të zbulojnë dëshira të reja. Në vazhdim, ndiqni 5 arsyet kryesore për tu regjistruar në kursin CacttuKids.

1.Duke mësuar kodimin, zhvilloni shumë aftësi të tjera
Në CacttuKids, fëmijët nuk aftësohen vetëm me shkathtësi për programim dhe teknologji por shumë më shumë. Kodimi u ndihmon të rinjve që të zhvillojnë aftësitë e të menduarit kritik, zgjidhjes së problemeve, zhvillimit të imagjinatës, kreativitetit, pavarësimit dhe bashkëpunimin në punë.

2. Mësoni përmes planprogrameve ndërkombëtare
Fëmijët dhe adoleshtntët në CacttuKids mësojnë nga programe ndërkombtare, të Microsoft Imagine Academy (MIA) dhe MIT Media Lab. Duke mësuar në gjuhë të ndryshme programuese, ata zgjerojnë dijet dhe aftësitë në fushën e programimit. Pas secilit modul të rinjt certifikohen përmes këtyre programeve, me certifikata të MIA dhe MIT.

 

3. Kodoni dhe argëtohuni në një ambient të këndshëm e modern
Ambienti i këndshëm i klasave është i pajisur me pajisje moderne dhe mundëson që të rinjt të punojnë secili në kompjuterin e tij/saj personal dhe t’i vënë të gjitha idetë në praktikë. Trajnerët janë këtu për t’i t’ua lehtësuar rrugëtimin në fushën e teknologjisë, por studentët do të jenë ata që do bëjnë vet punën kryesore.

 

4. Argëtohu duke njohur shoqëri të re
Përveç edukimit si qëllim kryesor i programit, ne tentojmë që fëmijët dhe adoleshentët të mësojnë duke u argëtuar. Argëtimi bën që ata të jenë sa më të lirë dhe më kreativ në realizimin e detyrave. Përveç tjerash, të rinjtë mësojnë rëndësinë e punës ekipore, ku bashkë zhvillojnë aktivitete të ndryshme duke i ndihmuar njëri-tjetrit në zgjidhjen e problemeve dhe realizimin e projekteve.

5. Përjeto një eksperiencë e veçantë – kyçu në teknologji
Në CacttuKids, fëmijët dhe adoleshentët do të familjarizohen në fushën e teknologjisë, duke përjetuar një nga përvojat më të vecanta. Duke qëndruar përball faktit se secila fushë po shkon drejt digjitalizimit, këtu fëmijët mund të marrin shkëndijat e para për të krijuar vizione për të ardhmen në fushën e teknologjisë. Zbuloni ëndërra të reja, filloni me CacttuKids!

 

Kursi për kodim për fëmijë dhe adoleshentë, CacttuKids, ka hapur datat e regjistrimit për grupet e reja të cilat do të fillojnë nga shtatori i këtij viti. Për të gjithë të rinjtë që i përkasin moshave 7 deri në moshën 15 vjeç, CacttuKids ofron programe të reja për të mësuar kodimin. Entuziastët e rinj për teknologji, kanë mundësinë të fillojnë të krijojnë lojërat e aplikacionet e tyre, duke u regjistruar në kursin për kodim CacttuKids.

 

Comments are closed.