fbpx

Cilat shkathtësi të buta janë të rëndësishme për profesionet e së ardhmes?

Shkathtësitë e buta janë ndër shkathtësitë më të rëndësishme të cilat kërkohen nga kompanitë. Përpos shkathtësive teknike të domosdoshme për secilin profesion, shkathtësitë e buta poashtu luajnë rol të rëndësishëm në suksesin tonë profesional.

E cilat janë shkathtësitë e buta më të rëndësishme?

Menaxhimi i kohës– Menaxhimi efektiv i kohës ndikon shumë në realizimin e detyrave brenda afateve kohore.

Menaxhimi i stresit– Aftësia për ta menaxhuar stresin ndikon drejtpërdrejtë në shëndetin tonë mendor dhe performancën në punë.

Shkathtësitë e komunikimit– Komunikimi, me shkrim dhe në të folur,  është njëra ndër shkathtësitë e domosdoshme që duhet ta kemi pa marrë parasysh profesionin të cilin e ushtrojmë.

Inteligjenca emocionale- Rëndësia e kësaj shkathtësie është rritur përgjatë viteve të fundit. Inteligjenca emocinale nënkupton aftësinë tonë për t’i kuptuar dhe menaxhuar emocionet tona, si dhe emocionet e të tjerëve.

Produktiviteti personal- Kjo shkathtësi nënkupton aftësinë tonë për t’i kryer detyrat në mënyrë sa më efektive brenda ditës.

Shpresojmë që kjo listë të ju inspirojë për të fituar shkathtësi të reja, që kanë ndikim pozitiv në zhvillimin tuaj profesional.

Artikull i përshtatur nga Forbes.

Studentët e Cacttus Education vizituan kompaninë Fara

Studentë të Cacttus Education vizituan kompaninë Fara, kompani kjo që merret me zhvillimin e produkteve vendore në fushën e teknologisë informative.

Gjatë vizitës studentët u njoftuan me punën që bëhet në Fara si dhe projektet e proceset e ndryshme që realizohen aty. Ndër produktet vendore të personalizuar Fara ka krijuar: pllaka PCB, Printer 3D, CNC laser, CNC router etj.

Ekipi kreativ e i përkushtuar në Fara, ndanë me përvojën e tyre studentët tanë edhe, si dhe demonstruan se si disa prej pajisjeve funksionojnë. E studentët tanë patën mundësinë të mësojnë më shumë rreth sistemeve operative, e pjesëve të ndryshme që përdoren gjatë ndërtimit të pajisjeve.

Gjatë vizitës studentët patën rastin të bëjnë edhe pyetje të ndryshme dhe të mësojnë për së afërmi se si punohet brenda një punëtorie krijuese. FARA në të kaluarën ka shërbyer edhe si pikë testuese dhe krijuese e ideve kreative të studentëve dhe profesionistëve të fushës. Shpresojmë që në të ardhmen edhe studentët e Cacttus Education të jenë ndër bashkëpunëtorët e radhës të Punëtorisë Krijuese FARA, me projektet e tyre kreative dhe inovative.

Ditën botërore të radios studentët e Cacttus Education e shënuan me projektin “World Radio Day”

Radioja mbetet njëra ndër mediat më gjithëpërfshirëse dhe dinamike në botë. Qëllimi radios sot është të bashkojë komunitetet dhe të strehojë dialog pozitiv për ndryshim.

13 shkurti njihet si dita botërore e radios.

Studentët tanë të fushës së teknologjisë, për ta shënuar këtë ditë përzgjodhën si projekt krijimin e një radioje. Gjatë këtij projekti ata i vunë në përdorim shkathtësitë e tyre teknologjike, imagjinatën dhe kreativitetin.

Nga të gjithë ne në Cacttus Education, Urime dita botërore e radios!