fbpx

Studentët e Cacttus Education vizituan kompaninë Fara

Studentë të Cacttus Education vizituan kompaninë Fara, kompani kjo që merret me zhvillimin e produkteve vendore në fushën e teknologisë informative.

Gjatë vizitës studentët u njoftuan me punën që bëhet në Fara si dhe projektet e proceset e ndryshme që realizohen aty. Ndër produktet vendore të personalizuar Fara ka krijuar: pllaka PCB, Printer 3D, CNC laser, CNC router etj.

Ekipi kreativ e i përkushtuar në Fara, ndanë me përvojën e tyre studentët tanë edhe, si dhe demonstruan se si disa prej pajisjeve funksionojnë. E studentët tanë patën mundësinë të mësojnë më shumë rreth sistemeve operative, e pjesëve të ndryshme që përdoren gjatë ndërtimit të pajisjeve.

Gjatë vizitës studentët patën rastin të bëjnë edhe pyetje të ndryshme dhe të mësojnë për së afërmi se si punohet brenda një punëtorie krijuese. FARA në të kaluarën ka shërbyer edhe si pikë testuese dhe krijuese e ideve kreative të studentëve dhe profesionistëve të fushës. Shpresojmë që në të ardhmen edhe studentët e Cacttus Education të jenë ndër bashkëpunëtorët e radhës të Punëtorisë Krijuese FARA, me projektet e tyre kreative dhe inovative.

Ditën botërore të radios studentët e Cacttus Education e shënuan me projektin “World Radio Day”

Radioja mbetet njëra ndër mediat më gjithëpërfshirëse dhe dinamike në botë. Qëllimi radios sot është të bashkojë komunitetet dhe të strehojë dialog pozitiv për ndryshim.

13 shkurti njihet si dita botërore e radios.

Studentët tanë të fushës së teknologjisë, për ta shënuar këtë ditë përzgjodhën si projekt krijimin e një radioje. Gjatë këtij projekti ata i vunë në përdorim shkathtësitë e tyre teknologjike, imagjinatën dhe kreativitetin.

Nga të gjithë ne në Cacttus Education, Urime dita botërore e radios!

Studentë nga drejtimi Administrim i Rrjetave dhe Sistemeve vizituan Telekomin e Kosovës

Grupi i dytë i studentëve nga drejtimi Administrim i Rjetave dhe Sistemeve, vizituan dje Telekomin e Kosovës. Vizita u organizua nga profesori Driton Azemi në kuadër të lëndës “Hyrje në Infrastrukturën Mobile”. Në kuadër të kësaj lënde studentët mësojnë për teknologjitë e ndryshme celulare dhe infrastrukturën e rrjetave mobile. Poashtu përmes kësaj lënde studentët njoftohen edhe me menaxhimin e pajisjeve mobile, sigurinë e rrjetave mobile, identifikimin e problemeve dhe teknikat e largimit të tyre etj.

Gjatë vizitës në Telekomin e Kosovës studentët patën rastin të shohin në praktikë, se si secili nga aspektet e ndryshme të infrastrukturës mobile aplikohet në këtë kompani. Gjatë vizitës ata mësuan edhe për profesionet e Administruesve të Rrjetave dhe Sistemeve, si dhe punën që ata bëjnë si pjesë e njërës prej kompanive më të mëdha në vend për ofrimin e shërbimeve të telefonisë.

Përmes vizitave të tilla, studentët tanë në Cacttus Education shohin përsëafërmi se si profesionet e fushës së teknologjisë ushtrohen brenda kompanive më të mëdha vendore. Ne në vazhdimësi do të organizojmë vizita të ngjajshme, që ju mundësojnë studentëve të njoftohen më shumë me profesionet që ata do t’i ushtrojnë në të ardhmen.