fbpx

Studentët e Cacttus Education vizituan kompaninë Zombie Soup

Studentë të Cacttus Education vizituan kompaninë Zombie Soup. Gjatë vizitës u mirëpritëm nga stafi, të cilët me shumë përkushtim na folën për punën që e bëjnë në kuadër të kompanisë. Studentët poashtu u njoftuan përsëafërmi me punën dhe projektet e Zombie Soup në fushën e Artificial Inteligence, Virtual Reality dhe Health Tech.

Gjatë vizitës, studentët tanë patën mundësinë të shohin se si profesionistë të fushës së teknologjisë e ushtrojnë profesonin e tyre në një ambient të ngrohtë e inovativ.

Përmes vizitave të ndryshme në kompani të sukseshme në vend, Cacttus Education synon që të përgatisë studentët edhe për të ardhmen e karrierës së tyre në drejtimin të cilin e studiojnë. Vizitat në kompani të ndryshme u shërbejnë studentëve për familiarizimin me profesionin e tyre në të ardhmen, dhe me mënyrën se si ky profesion ushtrohet në kompani të ndryshme.

Stafit të Cacttus Education i bashkohet edhe studenti Shaqir Maliqi

Shaqir Maliqi është student i vitit të parë në Cacttus Education, ku studion Administrim i rrjetave dhe sistemeve. Ai njëkohësisht është angazhuar në punë praktike në fushën e IT-së në Cacttus Education, ku po praktikon njohuritë e fituara gjatë studimeve.

Për përvojën e tij në përzgjedhjen e fushës së studimeve, Shaqiri tregon:

Zgjedhja e programit të studimit kuptohet që ka qenë e vështirë. Si çdo nxënës që pas përfundimit të shkollimit të mesëm ka vështirësi në zgjdhjen e drejtimit ku ai dëshiron të vazhdojë, ashtu kam pasur edhe unë vështirësi. Drejtimi që unë e studioj, ka prespektivë. Unë e konsideroj që ne po jetojmë në kohën e teknologjisë, ku teknologjia po ecën shumë shpejt. Arsyeja pse kam zgjedhur drejtimin Administrimin e Rrjetave dhe Sistemeve Operative është sepse në treg ka më pak konkurencë dhe shumë kërkesa për punë. Përpos kësaj, përgatitja profesionale edhe për tregun e jashtëm të punës më nxiti që të vazhdoj në këtë drejtim.

 

Si çdo fillim, edhe fillimi i vitit të parë në Cacttus Education ishte sfidues. Por fatmirësisht, në Cacttus gjeta ngrohtësinë dhe komoditetin e duhur për t’u frymëzuar dhe për të vazhduar më tej. Edhe studentët edhe stafi ishin të përkryer për ta bërë njëri tjetrin të ndjehet si në shtëpinë e tyre. Fundja, Cacttus me të vërtetë u bë shtëpia jonë e dytë.

 

Planet e mia për të ardhmen janë të profesionalizohem më tej në drejtimin tim në Cacttus Education, gjë që Cacttus veç na e ofron çdo ditë. Në fund shpresoj të punësohem apo të vazhdoj t’a përcjellë atë që unë kam mësuar gjatë këtyre dy viteve.

Cacttus Education do të vazhdojë me angazhimin e studentëve në punë praktike, për t’ju mundësuar që të bëhen profesionistë të shkathtë në drejtimet që i studiojnë.

Stafit të Cacttus Education i bashkohet edhe studenti Art Manxhuka

Art Manxhuka është student i vitit të dytë në Cacttus Education, ku studion Administrim i rrjetave dhe sistemeve kompjuterike. Ai njëkohësisht është angazhuar në punë praktike në fushën e IT-së në Cacttus Education, ku po praktikon njohuritë e fituara gjatë studimeve.

Arti tregon:

Jemi duke jetuar në një kohë kur po ndodhë një transformim digjital, ku gjithçka po digjitalizohet. E kam përzgjedhur drejtimin e Administrimit të Rrjetave për shkak se se sot ka më së shumti perspektivë për këtë lëmi. Të ofron një jetë shumë të mirë, me kushte të mira, dhe një të ardhme të mirë profesionale.

Përvoja ime gjatë studimeve ka qenë edhe më e mirë sesa pritshmëritë e mija. Gjatë kësaj kohe kam pasur mundësinë të mësoj shumë njohuri të reja, të cilat janë pratike dhe mund të aplikohen në cilindo profesion të fushës së rrjetave.

Çka më pëlqen rreth planprogramit është se çdo gjë që e kemi mësuar ndërlidhet me njëra tjetrën, dhe mundet me u përdorë në punë. Njohuritë i kemi fituar në mënyrë praktike e logjike, dhe çdo gjë që kam mësuar mundem t’ia mësoj edhe dikujt tjetër, me vetëbesim se ai/ajo mundet t’i përdorë.

Në kuadër të punës praktike në Cacttus Education merrem me mirëmbajtjen hardverike të PC-ve, instalimin e aplikacioneve, mirëmbajtjen e sistemeve operative, etj. Kurse planet e mija për të ardhmen janë që gjatë 10 viteve të para pasi ta përfundoj shkollën, të punoj në vende të ndryshme, kompani të ndryshme, e të fitoj sa më shumë përvojë në fushën e TI-së.

Cacttus Education i nxitë studentët të ndërlidhin studimet me punësim, dhe në këtë mënyrë i përgatitë ata për tregun e punës. Cacttus Education tani ka filluar regjistrimin e gjeneratës së re të studentëve në programet e studimit më të kërkuara në fushën e teknologjisë.

Edhe ti mund të bëhesh pjesë e Cacttus Education: Apliko Online