fbpx

Vizitë nga ligjëruesit Jusuf Çarkaxhiu dhe Laurik Helshani nga Kolegji AAB

Në CACTTUS Education pritëm në vizitë ligjëruesit Jusuf Çarkaxhiu dhe Laurik Helshani nga Kolegji AAB të cilët ligjëruan temat “Algoritmi i Luhn-it” dhe “Algoritmi gjenetik.”

Në fund të ligjëratës, studentët patën mundësinë të parashtrojnë pyetje për ligjëruesit si dhe të diskutojnë së bashku mbi këto tema.

Comments are closed.