fbpx

Vigan Grapci, IT Technician në Raiffeisen Bank Kosovo

Vigan Grapci është student i vitit të dytë në Cacttus Education. Vigani është në përfundim të studimeve në drejtimin Administrim i Rrjetave dhe Sistemeve. Lidhur me drejtimin e tij të studimeve Vigani tregon:

Trajnimet për administrimin e rrjetave (CCNA) qe i kam ndjekur në Cacttus para se të bëhet shkollë e lartë profesionale kanë qenë një prej arsyeve që unë e kam zgjedhë drejtimin e Administrimit të Rrjetave dhe Sistemeve, mirëpo edhe kurikula që Cacttus Education e ka ofruar ka qenë arsye për me zgjedhë këtë drejtim.

Vigani aktualisht është angazhuar në punë në Raiffeisen Bank Kosovo, në departamentin e IT-së. Në kuadër të punës së tij hyn kryesisht mirëmbajtja e kompjuterëve të korporatës, si në software poashtu edhe në hardware. Përmes një interviste të shkurtër me Viganin, mësuam më shumë rreth punës që ai bën dhe si i aplikon në punë njohuritë e fituara gjatë studimeve:

Na përshkruaj një ditë pune:
Nje dite pune është kryesisht e zakonshme, fillon në orën 8 dhe është e zakonshme që në orët e para të punës të ketë fluks të madh të kërkesave qofshin përmes VoIP, emailave apo tiketave. Kërkesat janë nga më të ndryshmet si psh: resetimi i fjalëkalimeve (passwords) të Domain Users, apo kartelave varësisht nga natyra e punës, apo edhe kërkesa për troubleshoot të aplikacioneve, printerave, apo edhe gabimeve (errors) të ndryshme. 

Sa aplikohen studimet aktuale në profesionin që e ushtron?
Studimet aplikohen bukur shumë, gjithashtu kanë ndikim të madh në zhvillimin tim në fushën e IT-së. Kam krijuar një përvojë shum të mirë gjatë studimeve që tash mundem me i zbatu në praktikë çdo ditë të punës.

Cila prej lëndëve që ke ndjekur në kuadër të Administrimit të Rrjetave dhe Sistemeve të hyn më së shumti në punë në profesionin tënd?
Lëndët të cilat më së shumti më hyjnë në punë në profesionin që e ushtroj janë CCNA 1,2,3,4 dhe Infrastruktura e Serverëve 1 dhe 2.

Sa të kanë ndihmuar studimet në Cacttus Education për t’u inkuadruar në tregun e punës?
Cacttus Education ka qenë i inkuadruar drejtpërdrejtë në plasimin tim në tregun e punës, me marrëveshjet të cilat i ka me partnerët e vet për inkuadrimin e studentëve në tregun e punës.

A ke ndonjë koment apo diçka shtesë për të shtuar për fund?
Do të doja të shtoja se jam shumë i lumtur që kam pasë mundësi me u përgatitë në mënyrë profesionale nga Cacttus Education, dhe mundësinë të cilat i kanë krijuar për ne. Këshilla ime për studentët e rinjë është që të jenë të përkushtuar në atë që e zgjedhin, dhe mandej gjithçka është shumë e lehtë edhe e arritshme, çfarëdo qoftë ajo.

Comments are closed.