fbpx

Monika Bunjaku, bursiste në Cacttus Education

Përmes bursave për studim Cacttus Education ju mundëson studentëve të avancohen më tutje në fushën e teknologjisë. Një ndër përfituesit e bursës për studim është edhe Monika Bunjaku. Monika aktualisht është studente e vitit të dytë në drejtimin Zhvillim i Ueb-it dhe Aplikacioneve Mobile.

Për përvojën e saj ajo tregon:

Studimet në Cacttus Education i kam filluar pasi më është oftuar bursa përmes Institutit Atomi.  Si studente e fushës së Matematikës, programin e Cacttus Education e kam parë tejet frytdhënës në zgjerimin dhe aplikim e profesionit tim në të ardhmen.

Fillimi i vitit të parë ka qenë një sfidë e re dhe e veçantë. Për të gjithë studentët që nuk ndjekin studime tjera pos Cacttus Education, kjo është një shkollë tejet motivuese që nxitë secilin prej jush të testoni aftësi të juaja. Është lehtë të përshtateni me këtë shkollë, si ambienti e poashtu edhe stafi është tejet miqësor.

Rreth programit të Cacttus Education, më së shumti më pëlqen mënyra e strukturimit dhe njoftimit rreth mbarëvatjes së syllabuseve në detaje. Pasi që unë e studioj edhe Matematikën, studimet në Cacttus Education do t’më ndihmojë në anën aplikative të profesionit të cilin planifikoj ta ushtroj në të ardhmen.

Ky institucion është pjesë që i ka munguar edukimit në Kosovë dhe është mundësi e mirë për tu zhvilluar profesionalisht. Për studentët e rinjë, shfrytëzoni çdo mundësi që jep Cacttus Education.

Cacttus Education do të vazhdojë edhe në të ardhmen të ofrojë bursa për studentët ku për qëllim ka përkrahjen e talentëve të rinjë duke u mundësuar që përmes studimeve të avancohen më tutje në fushën e teknologjisë.

Comments are closed.