fbpx

Donika Batusha është studentja e radhës nga Cacttus Eduation që angazhohet në punë praktike

Donika Batusha është studente e vitit të parë në Cacttus Education në drejtimin “Zhvillim i Ueb-it dhe Aplikacioneve Mobile” si dhe . Ajo njëkohësisht studion edhe Mekatronikë në fakultetin e Inxhnierisë Mekanike. Donika poashtu ka ndjekur edhe trajnimin PHP 7 Web Application Training në Innovation Center Kosovo-ICK.

Përmes bashkëpunimit të ICK-së me Cacttus Education, Donika është angazhuar në punë praktike në Departamentin e Zhvillimit Softverik në Cacttus Sh.a. ku po zbaton njohuritë e saj në fushën e zhvillimit të Ueb-it, Front End. Donika tregon se puna në një zyrë me plot njerëz kreativ ka qenë ëndërr e saj e fëmijërisë. Kurse në ambientin e ri ajo është përshtatur shumë lehtë dhe është integruar menjëherë falë ekipit shumë miqësor.

Donika tregon se ajo çfarë e ka tërhequr më shumë për të studiuar në Cacttus Education janë studimet specifike që përgatisin studentët për ta ushtruar sukseshëm profesionin që e studiojnë:

Planprogrami që Cacttus Education ofron është shumë i përshtatshëm, përzgjedhja e lëndëve është specifike dhe e reflekton profesionin për t’cilin po përgatitemi. Studimet  janë t’kombinuara me praktikë dhe janë t’orientuara drejt tregut të punës. Përgatitesh për të punuar për atë pozitë të cilën e praktikon, atë profesion të cilin e studion.- Donika Batusha

Donika është person praktik nga natyra, që ka dëshirë të kryejë punën në mënyrë precize dhe me përkushtimin më të madh. Në të ardhmen parasheh të punojë si Full Stack Developer, dhe praktika në Front End Web Development është një fillim i mbarë drejt një karriere në fushën TIK-ut.

Donikës dhe studentëve të tjerë Cacttus Education ju mundëson që të inkuadrohen më shpejtë në tregun e punës dhe të bëhen profesionistë të shkathtë në drejtimet që i studiojnë.

Comments are closed.