fbpx

Studenti i Cacttus Education angazhohet në program të financuar nga USAID

Cacttus Education ofron studime dy vjeçare në fushën e teknologjisë informative. Përgjatë këtyre dy viteve studentët pajisen me njohuri përkatëse për drejtimin e tyre, por edhe me shkathtësi të cilat u mundësojnë të inkuadrohen lehtë në tregun e punës. Dëshmi për këtë është fakti se 80% e studentëve që studiojnë në Cacttus Education tashmë janë të punësuar ose të përfshirë në praktikë pune.

Njëri ndër ata studentë është edhe Shpend Bajoku, i cili studion në drejtimin “Zhvillues i uebit dhe aplikacioneve mobile”. Ai ka përfunduar vitin e parë të studimeve në Cacttus Education dhe tashmë është angazhuar si praktikant në Programin ASEET. Ky program financohet nga USAID dhe zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), FHI 360 dhe Crimson Capital Corp.

“Në Cacttus Education studimet janë të bazuara më shumë në anën praktike se sa në atë teorike. Falë angazhimit dhe përkushtimit të stafit të kualifikuar të mësimdhënësve, planprogramit adekuat dhe punës sime të palodhshme arrita të marr njohuri të mjaftueshme që brenda një viti të angazhohemi si praktikant në një projekt mjaft të rëndësishëm” shprehet Shpend Bajoku.

Cacttus Education tani ka filluar regjistrimin e gjeneratës së re të studentëve në dy programet për studim “Zhvillim i uebit dhe aplikacioneve mobile” dhe “Administrim i rrjeteve dhe sistemeve”.

Comments are closed.