fbpx

Lend Kazazi, iOS App developer në Frakton

Lend Kazazi është një prej studentëve të gjeneratës së parë, që ka përfunduar studimet në Cacttus Education. Ai pas përfundimit të vitit të parë në Cacttus Education ka filluar punën si iOS App developer në Frakton ku punon edhe sot.

Lendi tregon: 

Në Cacttus Education kam studiuar ‘Zhvillim të ueb-it dhe aplikacioneve mobile’. Unë punoj si iOS Developer në Frakton qe dy vite. Në Frakton fillimisht kam filluar si ‘intern’ pas përfundimit të vitit të parë të studimeve, e pas tre muajve kam kaluar në punë me orar të plotë.

Cacttus Education mi ka dhënë ata hapat e parë që i duhen secilit programer. Sot ne si programerë vazhdimisht ballafaqohemi me sfida të reja, edhe kjo na ndihmon me u rritë duke mësuar vazhdimisht.

Unë bëj aplikacione për sistemin operativ iOS. Deri tash i kam bërë diku rreth 9 aplikacione që veq janë në App Store, që munden me u shkarku prej përdoruesve. Prej aplikacioneve që ia vlenë të përmendet është IntoAlbania. Ky është aplikacion për turizëm, i krijuar për Shqipëri.

Unë i kam përfunduar studimet në Qershor të vitit 2018. Kam diplomuar në Cacttus Education, pastaj kam vendosë ta vazhdoj edhe vitin e tretë në RIINVEST për ta marrur edhe diplomën e studimeve bachelor. Cacttus Education më ka ndihmuar deri në atë pikë ku jam kyqë me një profesion edhe e kam vendosë që të rritem edhe më shumë në këtë fushë.

Në Cacttus Education fokusin kryesor e kemi pasur në praktikë. E unë besoj sidomos në programim që praktika e ka nji rol shumë më të madh. Për njerëzit që përnjëmend kanë dëshirë ta vazhdojnë punën në këtë fushë atëherë Cacttus Education është një mënyrë e mirë me fillu

Comments are closed.