fbpx

Si po e ndryshon teknologjia tregun global të punës

Kur shikojmë drejt së ardhmes, shohim se teknologjia gjithmonë e më shumë po bëhet pjesë e zhvillimit . Kurse, hendeku mes kërkesës për specialistëve të teknologjisë dhe numrit të profesionistëve po vazhdon të rritet.

Gjenerata e re e profesionistëve duhet të mësojnë dhe të zhvillojnë shkathtësi të reja teknologjike, përderisa gjenerata e tanishme duhet të ripërtrijë ekspertizën për të udhëhequr sukseshëm programet e së ardhmes.

Por cilat janë disa nga shkatësitë që ju nevojiten profesionistëve të së ardhmes, që  duhet t’i zhvillojnë për të qenë në hap me industrinë e teknologjisë që po ndryshon me hap të shpejtë?

Një prej nevojave të mënjëhershmë është që të gjithë profesionistët e cilësdo lëmijë të kenë të paktën një njohuri bazë në teknologji. Profesionistët duhet të jenë në gjendje të përdorin dhe integrojnë teknologji themelore në punën e tyre të përditshme.  Prandaj njohuritë  teknologjike duhet të jenë pjesë e shkatësive të secilit individ.

Është e dukshme që teknologjia po e transformon secilin sektor të punës, dhe kjo do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Kurse për ta mbajtur  hapin me avancimet teknologjike duhet që të përvetësojmë shkathtësi të reja për të qenë të sukseshëm në tregun global të punës.

Artikull i përshtatur nga Devex
Comments are closed.