fbpx

Shkollimi profesional është çelësi drejt inkuadrimit të shpejtë në tregun e punës

Studimet profesionale janë mundësi e mirë për të zhvilluar një karrierë në një drejtim të caktuar. Përmes studimeve profesionale dyvjeçare ju mund të përgatiteni për profesione të ndryshme dhe të inkuadroheni më shpejtë në tregun e punës. Më poshtë i kemi listuar disa prej punëve për të cilat nuk kërkohet diploma bachelor, por që ofrojnë mundësi për zhvillimin e një karriere me të ardhme të mirë financiare.

Specialist i shërbimeve për mirëmbajtje të rrjetit kompjuterik
Specialistët për ofrimin e shërbimeve mbështetëse të rrjetit kompjuterik sigurohen që rrjetat e internetit të punojnë siç duhet dhe me pengesa minimale. Për t’u punësuar në këtë profesion mjafton të posedoni vetëm një diplomë të studimeve dy-vjeçare.

Zhvillues të Ueb-it
Zhvilluesit e ueb-it dizajnojnë, krijojnë dhe modifikojnë uebfaqet. Angazhimi në këtë profesion nuk kërkon përvojë të mëhershme pune dhe shkollimi profesional ju mjafton për të krijuar karrierë në këtë fushë.

Teknik i inxhinierisë elektrike dhe elektronike
Teknikët e inxhinierisë elektrike dhe elektronike dizajnojnë, ndërtojnë, riparojnë dhe modifikojnë komponentet elektronike, qarqet, dhe makineritë për vlerësim të mëtutjeshëm nga stafi i inxhinierisë.

Inxhinier i ‘Aerospace’ dhe teknik i operacioneve
Të punësuarit në këtë profesion operojnë dhe mirëmbajnë paisjet që përdoren në zhvillim, testim dhe prodhim të aeroplanëve dhe anijeve kozmike.

Me transformimin digjital, rritjen e numrit të aplikacioneve të ndryshme dhe shërbimeve që teknologjike, kërkesa për punonjës e profesionistë në fushën e teknologjisë po rritet. Prandaj Cacttus Education ofron shkollim profesional dy vjeçar dhe trajnime për profesionet më të kërkuara në industrinë e teknologjisë së informacionit.

Artikull i përshtatur nga: theinsider.com
Comments are closed.