fbpx

Shaqir Maliqi, administrator i sistemeve në IPKO LLC

Shaqir Maliqi i ka përfunduar studimet në Cacttus Education në drejtimin Adminstrim i rrjetave dhe sistemeve. Ai gjatë viti të parë të studimeve ka filluar punën si IT support në Cacttus Education, pastaj ka kaluar në fushën e administrimit dhe integrimit të sistemeve në Cacttus sh.a. kurse tani punon si administrator i sistemeve në IPKO.

Shaqiri tregon:

Unë në IPKO LLC punoj pothuajse që 1 vit. Ekipi me të cilin punoj është shumë bashkëpunues dhe pozitiv. Puna në IPKO është një prej përvojave më të mira profesionale, në vazhdimësi po mësoj gjëra të reja dhe po rritem profesionalisht.

Si profesion apo edhe industri, kjo e jona (e fushës së  IT-së), na mundëson të punojmë edhe nga shtëpia. Mjafton të kemi qasje në internet, në resurset të cilat na nevojiten gjatë përditshmërisë,dhe të gjitha punët kryhen me sukses.

Unë i kam përfunduar studimet në Cacttus Education në vitin 2019. Arsyeja pse kam zgjedhur të studioj në Cacttus Education është falë planprogramit, laboratoreve dhe rëndësinë që i kushton punës praktike gjatë procesit mësimor. Gjithashtu, drejtimin në të cilin kam diplomuar unë i cili është Administrim i rrjetave dhe sistemeve nuk e ofron ndonjë institucion tjetër në tregun tonë.

Cacttus Education gjithmonë i ka dhënë rëndësi përgatitjes së neve studentëve për tregun e punës. Falë profesorëve dhe angazhimit të tyre gjatë tërë kohës, gjithmonë me shembuj dhe demostrime të problemeve të ndryshme në praktikë, ata na kane ndihmuar që të dalim në tregun e punës sa më të përgatitur. Pothuajse të gjitha njohuritë qe i kam marrur në Cacttus Education çdo ditë e më shumë më nevojiten gjatë punës së përditshme.

Cacttus Education i përgatitë studentët për inkuadrim sa më të shpejtë në tregun e punës. Regjistrimet për vitin e ri akademik 2020/21 janë të hapura.

Apliko tani!

Comments are closed.