fbpx

Punët që paguhen më së shumti, për të cilat nuk të duhet diploma bachelor

Një diplomë e studimeve bachelor nuk është e vetmja mundësi që keni për të zhvilluar një karrierë në një drejtim të caktuar. Ka shumë punë për të cilat mjafton të posedoni vetëm një diplomë të studimeve dy-vjeçare. Më poshtë i kemi listuar disa prej punëve për të cilat nuk kërkohet diploma bachelor, por që ofrojnë mundësi për zhvillimin e një karriere me të ardhme të mirë financiare.

Specialist i shërbimeve për mirëmbajtje të rrjetit kompjuterik

Specialistët për ofrimin e shërbimeve mbështetëse të rrjetit kompjuterik sigurohen që rrjetat e internetit të punojnë siç duhet dhe me pengesa minimale. Për t’u punësuar në këtë profesion zakonisht nuk nevoitet përvojë paraprake.

Paga mesatare mujore (2016): $62,670

Niveli I arsimimit: Diplomë nga shkolla profesionale

Vendet e lira të punës për këtë profesion (deri në 2026): 16,500

Zhvillues të Ueb-it
Zhvilluesit e ueb-it dizajnojnë, krijojnë dhe modifikojnë uebfaqet. Angazhimi në këtë profesion nuk kërkon përvojë të mëhershme pune.

Paga mesatare mujore (2016): $62,670

Niveli i arsimimit: Diplomë nga shkolla profesionale

Vendet e lira të punës për këtë profesion (deri në 2026): 14,200

Teknik i inxhinierisë elektrike dhe elektronike
Teknikët e inxhinierisë elektrike dhe elektronike dizajnojnë, ndërtojnë, riparojnë dhe modifikojnë komponentet elektronike, qarqet, dhe makineritë për vlerësim të mëtutjeshëm nga stafi I inxhinierisë.

Paga mesatare mujore (2016): $62,190

Niveli i arsimimit: Diplomë nga shkolla profesionale

Vendet e lira të punës për këtë profesion (deri në 2026): 12,000

Inxhinier i ‘Aerospace’ dhe Teknik i operacioneve
Të punësuarit në këtë profesion operojnë dhe mirëmbajnë paisjet që përdoren në zhvillim, testim dhe prodhim të aeroplanëve dhe anijeve kozmike

Paga mesatare mujore (2016): $68,020

Niveli i arsimimit: Diplomë nga shkolla profesionale

Vendet e lira të punës për këtë profesion (deri në 2026): 1,100

Artikull i përshtatur nga: theinsider.com
Comments are closed.