fbpx

Front End Web Development


Çmimi : 180.00 €
Kohëzgjatja : 40 orë

Përmbajtja e Kursit

Çka është Front End Development?

Hyrje në HTML
• Kuptimi i HTML
• Të mësuarit rreth MarkUp
• Etiketat, atributet dhe elementet
• Text, Listat, Linqet, Fotot, Tabelat, Format, Video, Komentet, Bllok elementet.

Hyrje në CSS
• Çfarë bën CSS?
• Si funksionon CSS?
• Rregullat, vetitë dhe vlerat
• Specifikimi i ngjyrave, tekstit, listave, tabelave, formave
CSS3 Tranzicionet
CSS3 Animacionet
CSS3 Transformimet

BOOTSTRAP
Hyrje në Javascript
• Çfarë bën JavaScript?
• Si funksionon JavaScript?
• Variablat, stringjet dhe vargjet
• Funksionet dhe objektet
• Unazat, Kushtëzimet, Ngjarjet

Model – DOM

Hyrje në JQuery
• Selektorët dhe Ngjarjet, Efektet
• PSD Slice

Publikimi në Ueb
• Hostimi
• Domeni


Çmimi : 180.00 €
Kohëzgjatja : 40 orë

Përmbajtja e Kursit

Çka është Front End Development?

Hyrje në HTML
• Kuptimi i HTML
• Të mësuarit rreth MarkUp
• Etiketat, atributet dhe elementet
• Text, Listat, Linqet, Fotot, Tabelat, Format, Video, Komentet, Bllok elementet.

Hyrje në CSS
• Çfarë bën CSS?
• Si funksionon CSS?
• Rregullat, vetitë dhe vlerat
• Specifikimi i ngjyrave, tekstit, listave, tabelave, formave
CSS3 Tranzicionet
CSS3 Animacionet
CSS3 Transformimet

BOOTSTRAP
Hyrje në Javascript
• Çfarë bën JavaScript?
• Si funksionon JavaScript?
• Variablat, stringjet dhe vargjet
• Funksionet dhe objektet
• Unazat, Kushtëzimet, Ngjarjet

Model – DOM

Hyrje në JQuery
• Selektorët dhe Ngjarjet, Efektet
• PSD Slice

Publikimi në Ueb
• Hostimi
• Domeni