fbpx

Praktikant-Dizajner Grafik/Dizajnere Grafike

Pozita:                                  Praktikant-Dizajner Grafik/Dizajnere Grafike

Qëllimi:             

Praktikanti/Praktikantja në Dizajn Grafik mbështetë departamentin marketingut dhe kompaninë përmes përgatitjes së materialeve të shtypura, paraqitjeve në media digjitale, ueb, fotografi, video, asiston në zhvillimin dhe dizajnimin e infografikave, logove, materialeve të ndryshme promovuese dhe kryen detyra të tjera kreative që i caktohen. Praktikanti/Praktikantja në Dizajn Grafik i raporton Drejtorit të kompanisë dhe bashkëpunon ngushtë me Zyrtarin/en e Marketingut.

Përgjegjësitë:

 • Punon përsëafërmi me Menaxherin/en e Marketingut për të dizajnuar materialet e marketingut dhe asiston me konceptet kreative.
 • Përgatitë dhe dizajnon imazhe për postim në media sociale dhe blog;
 • Asiston me uebfaqen dhe përditësimet e blogut;
 • Krijon verzione të ndryshme të dizajneve dhe logove;
 • Asiston me realizimin dhe përgaditjen e videove dhe fotografive;
 • Rekomandon, dizajnon, siguron përputhshmërinë e brendit, paletës së ngjyrave, planit dhe udhëzimeve të stilit;
 • Punon me sisteme të ndryshme për menaxhim të përmbajtjes;
 • Kryen detyra dhe projekte të tjera sipas kërkesës së mbikqyrësit të drejtëpërdrejtë.

Kërkesat:

 • Shkathtësi në Photoshop, Ilustrator, WordPress dhe softverë të tjerë të dizajnit visual;
 • Aftësi për të realizuar dhe komunikuar qartë konceptet dhe idetë e dizajnit;
 • Shkathtësi të mira komunikuese;
 • Eshtë i/e interesuar të mësojë dhe të përshtatet në ekipin e kompanisë.

Si të aplikoni:

CV-në tuaj së bashku me Letrën motivuese duhet t’i dërgoni në adresën elektronike në info@cacttus.education duke e vendosur në ‘subject line’ emrin e pozitës ‘Praktikant-Dizajner Grafik/Dizajnere Grafike’’, jo më larg se 23.11.2018. Vetëm kandidatët/et e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. CACTTUS EDUCATION është punëdhënës që ofron mundësi të barabarta.

Comments are closed.