fbpx

Përgatituni për një karrierë produktive

Drejtimet e studimit në Cacttus Education janë të dizajnuara për studentë të cilët dëshirojnë të ndërtojnë karrierë si profesionistë të TIK-ut.

Zhvillim i ueb-it dhe aplikacioneve mobile, ky drejtim ofron njohjen me gjuhët programuese, platformat, metodologjitë dhe teknikat më të fundit në fushën e zhvillimit të softuerit.

Administrim i rrjetave dhe sistemeve, fokusi i këtij drejtimi është njohja me teknologjitë dhe praktikat më të reja të instalimit, mirëmbajtjes dhe administrimit të infrastrukturës së rrjetave dhe serverëve.

Programi ynë i studimeve ju mundëson të përfitoni sa më shumë nga njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë tuaja. Cacttus Education ofron aktualisht sistemin më të avancuar të edukimit profesional në Kosovë në lëminë e teknologjisë së informacionit i cili bazohet tërësisht në kërkesat e tregut të punës dhe i cili mundëson punësimin paralel me studimet.

Edhe ti mund të bëhesh pjesë e Cacttus Education: Apliko Online

Comments are closed.