fbpx

Nga praktika në kuadër të studimeve, deri tek kontrata e punës

Vetëm gjatë vitit të parë të studimeve 80% e studentëve të Cacttus Education janë punësuar. Kjo tregon se Cacttus Education proritare e ka përgatitjen e studentëve të vet për angazhim në tregun e punës. Ligjëratat efektive, të kombinuara me projekte praktike dhe reale, si dhe me angazhimin e studentëve në punë praktike në kompani të ndryshme, rezultojnë në një përgatitje efektive të studentëve për t’u punësuar në drejtimet që i studiojnë.

Ndriqim Haxhaj, njëri ndër studentët e gjeneratës së parë të Cacttus Education, tashmë është i punësuar. Ai ka filluar angazhimin e tij në kompaninë Zombie Soup si praktikant, ku duke parë shkathtësitë e tij, pastaj i është ofruar kontratë pune. Ai po vazhdon të punojë në kompaninë Zombie Soup, kurse paralel do të vazhdojë edhe vitin e dytë të studimeve në Cacttus Education.

Duke treguar për përvojën e tij gjatë studimit në Cacttus Education, Ndriqimi thotë:

Së pari, kam një mirënjohje shumë të madhe për Cacttus Education, që më ka dhënë mundësinë të jem një kandidat i vlefshëm në tregun e punës.Gjithçka që kam mësuar në Cacttus Education kam qenë në gjendje t’i aplikoj dhe t’i përdori në profesionin tim.

Jam mirënjohës për njohuritë e fituara gjatë studimit në Cacttus Education dhe gjithmonë do të synoj ta bëj maksimumin duke aplikuar ato njohuri.

Cacttus Education vazhdon të regjistrojë studentët për vitin e ri akademik deri me 15 Tetor. Gjenerata e re e studentëve parashihet të fillojë me 16 tetor, dhe sikurse tek gjenerata paraprake parashihet të vazhdohet me angazhimin e studentëve në praktikë pune, dhe të vie deri tek punësimi i tyre në drejtimet që i studiojnë.

Edhe ti mund të bëhesh pjesë e Cacttus Education: Apliko Online

Comments are closed.