fbpx

Ka filluar niveli i parë për kursin veror në CacttuKids

CacttuKids ka filluar kursin veror për nivelin e parë. Gjatë këtij trajnimi një-mujor, fëmijët do të mësojnë të programojnë e krijojnë lojëra, por mbi të gjitha do ta ushtrojnë mendimin kritik, shkathtësitë logjike dhe do ta vënë në funksion kreativitetin e tyre përmes krijimit të projekteve dhe lojërave të ndryshme. Me asistimin e intruktorëve profesionalë të CacttuKids fëmijët do të kenë mundësinë që vazhdimisht të mësojnë gjëra të reja dhe t’i zbatojnë njohuritë e fituara në projekte reale.

Gjatë orës së parë mësimore, fëmijët patën rastin të shoqërohen me shokët e rinj dhe të luajnë lojëra kreative që nxisin mendimin kritik. Përmes enigmave të ndryshme ata u argëtuan dhe zhvilluan mësimin në një ambient të ngrohtë, që nxitë kreativitetin e tyre. Përmes energjisë pozitive dhe vullnetit që këta fëmijë kanë transmetuar gjatë orës së parë, ne po presim me padurim që ata të fillojnë të punojnë në projektet e tyre. Bazuar në përshtypjet e orës së parë, jemi të sigurtë se lojërat dhe projektet e krijuara nga këta fëmijë do të jenë shumë kreative dhe inovative.

Mësimi për këtë nivel bazohet në planprogramin e krijuar nga Microsoft Imagine Academy, që përmes kurrikulave synon që t’i mësojë fëmijët si të programojnë paralel me fëmijët e tjerë të botës. Konkretisht, në kursin intenziv fëmijët do të mësojnë nga planprogrami Creative Coding Through Games and Apps, që është pjesë e planprogrameve të Microsoft Imagine.

Arsyet kryesore pse duhet të studioni në fushën e Teknologjisë Informative

Nëse keni dëshirë të qëndroni në rrjedha dhe të mësoni gjithmonë gjëra të reja në fushën e gjerë të Teknologjisë Informative, atëherë është e mundur që pasionin tuaj ta ktheni në një karrierë fitimprurëse që ju përmbushë. Mësoni disa nga arsyet kryesore se përse duhet t’i përmirësoni shkathësitë tuaja teknologjike dhe si do t’u hyjnë ato në punë.

KENI MUNDËSI TË ZGJEDHNI DREJTIME TË NDRYSHME NË KARRIERË

Teknologjia Informative (IT) ju mundëson të përcaktoheni në një numër karrierash. Mund të bëheni Arkitekt i Rrejteve, Programmer, Analist i Sistemeve Kompjuterike, Administrues i Databazave, Zhvillues i Aplikacioneve Mobile, Analist i Sigurisë së Informacioneve, Arkitekt i Informacioneve, Zhvillues i Ueb-it, e shumë e shumë profesione të tjera. Cacttus Education madje ofron studime në Administrim të Rrjeteve dhe Sistemeve dhe Zhvillim të Ueb-it dhe Aplikacioneve Mobile.

MUND TË GJESHË PUNË GATI ÇDOKUND

Gati çdo kompani ka nevojë për një ekipë të shkathët ekspertësh të kompjuterëve për krijimin dhe mirëmbajtjes e sistemeve të tyre. Si rrejdhojë mund të gjeshë punë gati në secilën industri që kë dëshirë, si për shembull shërbime financiare, qeveri, shëndetësi, ndërtimtari, shitje, hotelieri etj.

MUND TË PUNOSH NË EKIP OSE SI KONTRIBUES INDIVIDUAL

Nëse mendoni se punët në sektorin e IT-së janë punë që kryhen vetëm nga një person, mund të habiteni kur të kuptoni se në fakt puna në sektorin e IT-së është kryesisht një përpjekje ekipore. Ka gjasë që të punoni së bashku me kolegë në një numër të projekteve ekipore, që ju mundësojnë të merrni iniciativa më të mëdha. Mos u brengosni nëse keni poashtu dëshirë të punoni të vetëm nganjëherë, pasi që do të keni shumë mundësi të kryeni detyra e projekte individuale.

E KENI MUNDËSINË TË MËSONI VAZHDIMISHT

Kompanitë janë të vetëdijshme se teknologjia po ndryshon shumë shpejt, prandaj shumë kompani investojnë para në edukimin e vazhdueshëm të punëtorëve të sektorit të teknologjisë informative. Si rrjedhojë kënaquni duke punuar në një fushë ku ju inkurajojnë të mësoni gjëra të reja vazhdimisht.

JU OFRON NJË KARRIERË ME POTENCIAL TË VAZHDUESHËM NË NGRITJE PROFESIONALE

Sipas statistikave të Zyrës së Punësimit në SHBA, parashihet që shumë punë në sektorin e IT-së të pësojnë një rritje të madhe gjatë viteve 2012-2022. Sipas statistikave, kërkesa për Analistë të Sistemeve Kompjuterike do të rritet për 25%, kërkesa për Analistë të Sigurisë së Informacioneve pritet të rritet për 37%, dhe një rritje prej 22% do të shënohet në kërkesën e tregut për Zhvillies të Softuerit dhe Aplikacioneve Mobile.

EKSPLORONI ANËN TUAJ KREATIVE

Në fakt, një pjesë e madhe e procesit të punës në sektorin e IT-së varet nga kreativiteti dhe zgjidhja e problemeve. Kjo fushë ju pajis juve me mundësinë e veçantë që t’i përdorni shkathësitë tuaja teknologjike për të arritur tek zgjidhjet innovative të problemeve me të cilat ballafaqohen klientët, kompanitë dhe popullësia në tërësi. Ju keni mundësinë që t’i përdorni këto shkathësi për të kontribuar shumë në punë dhe shoqëri.

SHËNDRROJENI TALENTIN TUAJ NË NJË KARRIERË

Si një person me njohuri në fushën e teknologjisë, mesiguri keni shfaqur interesim në kompjuterë qysh në moshë të re. Kurse tash -ju keni mundësinë- që atë që deri tash e keni pasur vetëm hobi, ta ktheni në një karrierë fitimprurëse. Çfarë do të ishe më mirë, sesa ta gjeni një karrierë që me të vërtetë ju pëlqen?

Fatmirësisht, Cacttus Education ofron shkollim profesional 2 vjeçar dhe trajnime për profesionet më të kërkuara  në industrinë e teknologjisë së informacionit. Njohuritë akademike dhe ana praktike e studimeve ju përgatisin për tregun e punës vendor dhe për gjithë botën. Informohuni më hollësisht në lidhje me programet për studim.

Çfarë është Kodu Game Lab nga Microsoft?

Nëse fëmija juaj ka prirje për teknologji dhe ka dëshirë të luajë video lojëra, atëherë lojërat e Microsoft’s Kodu janë fillimi më i mirë për mësim të programimit.

Nganjëherë programimi mund të jetë i vështirë për fëmijët. Por nëse kjo shkathtësi mësohet përmes krijimit të lojërave, jo vetëm që bëhet më e lehtë por është edhe më argëtuese.

Fëmijët dhe programimi i lojërave janë një kombinim shumë i mirë sepse në këtë mënyrë fëmija rritet duke luajtur dhe ka në dispozicion mjete që i ndihmon të krijojë lojërat e veta. Këto mjete po bëhen gjithmonë e më të lehta, shembull për këtë janë mjediset e programimit të bazuara në softuere si Logo ose Lego Mindstorms që përdorin blloqe të programimit për ta thjeshtësuar logjikën komplekse pas kodimit. Mikrosofti këtë thjeshtësim të programimit e ka shtyrë edhe një hap më tutje përmes Kodu Game Lab.

Kodu në thelb është një lojë që përdoret për të dizajnuar lojëra. Duke përdorur një tastierë ose një XBox controller në një kompjuter, ti mund të zhvillosh mjedise, të vendosësh objekte, t’u caktosh rregulla dhe qëllime atyre objekteve dhe pastaj të ndër veprosh me ato objekte kur ta lansoni programin. Mund të krijosh gjuajtës, të simulosh mjedise paqësore, apo ta mbushësh ambientin me re, lisa madje edhe peshq të cilët reagojnë ndaj një veprimi të caktuar.

Fëmijët sot mund të fillojnë të përgatiten dhe të inspirohen për karriera në dizajnim të lojërave dhe programim. Së shpejti, mund të jetë fëmija juaj ai që krijon disa nga lojërat më inventivë që zhvillohen sot për Xbox Live dhe iOS.