fbpx

5 arsyet pse duhet të studioni “Zhvillim i ueb-it dhe aplikacioneve mobile” në Cacttus Education

Një ndër aspektet më të rëndësishme të zhvilluesit të uebit dhe aplikacioneve mobile është zgjidhja e problemeve me të cilat ballafaqohen bizneset dhe persona të ndryshëm në jetë sociale. Andaj ju si profesionist i kësaj fushe, do të jeni të aftë që t’i identifikoni dhe zgjidhni këto probleme. Gjatë studimit dyvjeçarë në Cacttus Education, ju do të merrni aftësi kreative dhe profesionale që t’i plotësoni kërkesat e tregut.

Ndër përfitimet të cilat ju do t’i keni nesër si i diplomuar nga Cacttus Education në programin “Zhvillues i ueb-it dhe aplikacioneve mobile” janë:

  • Kërkesa jashtëzakonisht e madhe dhe zgjerimi i tregut. Ju nesër nuk jeni i kufizuar të punoni vetëm në tregun vendorë. Mundësitë tuaja për punësim shtrihen në tregun global. Bizneset gjithnjë janë në kërkim të zhvilluesve të uebit dhe aplikacioneve mobile.
  • Fleksibiliteti i punës dhe orarit. Ju mund të punoni me gjysmë orari, me orar të plotë, në zyre, freelance, dhe mundësi të tjera të cilat nuk ju kushtëzojnë në kohë apo vendbanim.
  • Pagesa e mirë. Ju mund të siguroni një pagesë të mirë madje edhe vetëm me disa orë pune në ditë.
  • Zgjerimi i tregut të pajisjeve mobile. Pajisjet mobile çdo ditë e më shumë po zënë hapësirë të rëndësishme në jetën tonë sociale dhe biznes. Fuqizimi i këtyre pajisjeve paraqet edhe rritjen e kërkesave te tregut për persona me kualifikim si ju.
  • Të qenit kreativ. Zhvillimi i uebit dhe aplikacioneve mobile do të ju bëjë juve edhe me kreativ. Siç ka thënë edhe Steve Jobs “Çdokush duhet të mësojë programimin, pasi që ju mëson si të mendoni.”

Që t’i shfrytëzoni këto dhe shumë përfitime të tjera, ju duhet që të studioni në institucionin e duhur. Cacttus Education është shkolla profesionale që përgatitë kuadrot në aspektin teorik dhe praktik të ballafaqohen me kërkesat e tregut.

USAID viziton vajzat e projektit WOW në Gjilan

Ekipi i USAID i udhëhequr nga Drejtori i Misionit James Hope, pardje ka vizituar grupin e vajzave të projektit WOW (Women in Online Work) në komunën e Gjilanit. Gjatë vizitës, Hope është njoftuar përsëafërmi me punën e vajzave dhe progresin e tyre deri më tani.

WOW si projekt, synon përgatitjen e vajzave për tregun e punës, kryesisht atë ndërkombëtar, dhe aftësimin e vajzave për të punuar nga largësia. Ky trajnim si pjesë kryesore ka zhvillimin e njohurive në fushën e Dizajnit Grafik dhe Front-Endit, dhe familjarizimin e vajzave me platforma që ju mundësojnë të gjejnë punë të cilën mund ta kryejnë nga largësia.

Faza e tretë e programit është duke u implementuar sukseshëm nga Cacttus dhe OJQ Ks-Kosova. Të përfshira në program janë 50 vajza në komunën e Prishtinës dhe 85 vajza në komunën e Gjilanit. Pas përfundimit të trajnimit, pritet që 135 freelancere të reja t’i shtohen tregut online të punës, pasi që projekti WOW, që ka mbështetjen e USAID, ndihmon pjesëmarrëset e programit të gjejnë punë online.

5 arsye pse duhet të studioni “Administrim i Rrjeteve dhe Sistemeve” në Cacttus Education

Profesioni i Administruesit të Rrjeteve dhe Sistemeve është ndër profesionet më të sigurta dhe me kërkesën më të madhe në treg. Duke e parë kërkesën e madhe të tregut për këtë profesion, dhe duke e pasur parasysh numrin e vogël të institucioneve që ofrojnë certifikime të tilla profesionale, kompania Cacttus ka themeluar shkollën profesionale Cacttus Education, që ofron përgatitje profesionale në këtë fushë. Gjatë studimit dyvjeçar në Cacttus Education, ju do të mësoni dhe praktikoni profesionin e administruesit të rrjeteve dhe sistemeve.

Ndër përfitimet të cilat ju do t’i keni gjatë studimit në Cacttus Education në programin “Administrues i Rrjeteve dhe Sistemeve” janë:

– Certifikime Industriale. Programi ju përgatite jo vetëm për tregun vendor të punës por edhe për atë ndërkombëtar, duke ju mundësuar të certifikoheni në programe që njihen ndërkombëtarisht.
– Praktikë profesionale. Gjatë studimit do t’ju ofrohen mundësi për t’i zbatuar edhe njohuritë e juaja duke praktikuar e administrimit të sistemeve dhe rrjeteve, përfshirë këtu dizajnimin, analizën, sigurinë, etj.
– Inovacion. Përgjatë punës intensive laboratorike, do të keni mundësinë të zhvilloheni duke praktikuar njohuri të reja.
– Zbatim i projekteve reale. Do të keni mundësinë të krijoni projekte të llojllojshme dhe t’i aplikoni ato në kompani të ndryshme.
– Përdorimi i teknologjive më të njohura botërore. Gjatë mësimit dhe praktikës do të përdorni teknologji si: Microsoft, Linux, Cisco, Alcatel, etj.

Cacttus Education ju përgatite për tregun e punës, duke ju mësuar jo vetëm pjesën teorike, por edhe pjesën praktike, si dhe duke përdorur teknologjitë më të fundit në botë. Prandaj shfrytëzojini këto dhe shumë përfitime të tjera, duke studiuar në institucionin e duhur, Cacttus Education. Sepse ne i edukojmë dhe i lidhim profesionistët e së ardhmes, si dhe i përgatisim për standardet më të larta të punës në nivel botëror.