fbpx

Fëmijët në CacttuKids mbyllin me sukses nivelin e parë të kodimit, prezantojnë punimet e tyre

Sot, kodimi është njëra ndër shkathtësitë më të rëndësishme që një fëmijë mund t’i mësojë. Të gjithë po e përjetojmë çdo ditë e më shumë kalimin në epokën digjitale, prandaj është shumë e rëndësishme që për të ardhmen e fëmijës t’u sigurojmë atyre në bazë të qëndrueshme shkathtësitë e të menduarit dhe zgjidhjes së problemeve që janë shumë të vlefshme për një të ardhme të suksesshme.

Fëmijët në CacttuKids janë duke e krijuar një të ardhme të suksesshme përmes mësimit të kodimit. Ata tashmë kanë përfunduar nivelin e parë dhe janë certifikuar për njohuritë e fituara me Kodu Game Lab. Gjatë ceremonisë së certifikimit që u mbajt dje, nxënësit prezantuan edhe lojërat e tyre që i kanë krijuar gjatë trajnimit.

Përpos modifikimit të lojërave, fëmijët kanë mësuar edhe si t’i krijojnë lojërat nga fillimi dhe si të shtojnë veprime me anë të modifikimeve të kodit. Si pjesë e nivelit të parë, nxënësit kanë krijuar lojëra si Flashy Fishbots dhe Boku Amazing Race, kurse në nivelet e tjera fëmijët priten të mësojnë si të modifikojnë dhe krijojnë edhe lojëra të tjera siç është Minecraft.

Bazuar në program të Microsoft Imagine Academy, trajnimet në Cacttukids do të vazhdojnë të përgatisin fëmijët për një të ardhme të suksesshme duke u ndihmuar t’i zhvillojnë shkathtësitë e tyre përmes krijimit të lojërave.

Ndikimi pozitiv i videolojërave si Minecraft ndihmon fëmijët të mësojnë

Minecraft është një prej videolojërave të reja dhe të sugjeruara nga mësimdhënësit dhe prindërit. Konsiderohet përgjithësisht si një lojë mjaft edukative: Sikurse një grumbull i pafund i copëzave lego, por dallimi është që këto programohen. Minecraft është një mënyrë për të gdhendur brenda mendjes shkathtësitë matematikore, logjike dhe funksionimin e hapësirave multi dimensionale- shkathësi të cilat inkurajohen dhe pëlqehen nga edukatorët e fushës së shkencës dhe teknologjisë. Por përpos kësaj, Minecraft si lojë,i mëson fëmijët poashtu edhe diçka tjetër: shkrim dhe lexim.

Arsyeja kryesore qëndron në faktin se fëmijët janë shumë të motivuar nga lojërat kompjuterike. Ndonëse loja ka shumë fjalë të panjohura, fëmijët janë të përkushtuar shumë ndaj lojës dhe vazhdimisht mësojnë gjëra të reja. Kjo ndodh për shkak se fëmijët e kanë lojën mjaft për zemër, interesohen për të, prandaj fitojnë njohuri nga konteksti i detyrave dhe fjalëve.

Pasioni për lojën poashtu nxitë vullnetin për të shkruar. Fëmijët, që kontribojnë në faqe të lojërave dhe diskutimeve online, fitojnë shkathtësi në të shkruar. Ditëve të sotme të qenurit shkrimtar është në modë, dhe për më shumë ata fëmijë kanë një audiencë që kuptojnë temat për të cilën ata shkruajnë.

Ndonëse si shembull kemi marrë Minecraft, gati të gjitha lojërat e kanë këtë efekt. Mësimi kryesor qëndron në atë që John Dewey e ka thënë para gati një shekulli: “Për t’i nxitur fëmijët të shkruajnë e lexojnë, ua jepni një detyrë reale që e kanë për zemër.” E në ditët e sotme, ajo që fëmijët e kanë përzemër janë lojërat kompjuterike.

Ndër platformat përmes të cilave CacttuKids i mëson fëmijët programim është  edhe Minecaft. Kjo platformë, së bashku me Kodu Game Lab dhe Flashy Fishbots, u munëson studentëve tanë të mësojnë duke u argëtuar dhe duke kryer detyra reale që ata i kanë përzemër.

WOW 3 Success Story- Rudinë Fetahaj

Pursuing the success of the previous WOW (Women in Online Work) projects, the new generation of girls began treading their path with WOW 3. The program is being implemented under the supervision of the Ministry of Economic Development, financed through Community Development Fund (CDF) and EMPOWER “Private Sector in Kosovo”, USAID. Implemented by Cacttus and NGO KS-Kosova as a consortium partner, the program has already begun to show signs of success.

Though still in the early stages of the program, girls have begun applying for jobs, and making their way in the world market. Among the first to get hired on Upwork, and beginning her career as a freelancer, is one of the girls studying Graphic Design.

Her Name is Rudinë Fetahaj, and this is her success story:

I’m Rudina, a twenty year old girl. Currently I’m pursuing my MA studies in the University of Prishtina, European Integration and Public Administration field. In addition, I am a Speech and Language Therapy student, in my second year of Ba studies in Heimerer College where I also work as an assistant.

My hobbies are challenged from my everyday mood. Some days, I just like to hold a cup of tea, read a great book and feel the silence, while the other days I wake up like a crazy girl who aims to conquer the world and find the answers of all existential questions which ultimately stress me out immensely.

Based on what you have read so far, you may have learned that I like to challenge myself. This is the reason why I became a WOW student. It was another opportunity for me to prove to myself, in the first place, and to my family and friends that being a girl won’t stop me from getting what I want in life.

As soon as I heard about this program, I didn’t think of it only as a way of earning extra money without having the need to work for only one employer. I saw it as a way to expand my knowledge and challenge myself in a whole new market while working with different employers from all over the world.

In the second week of training, we started to apply in different jobs. Even though I had my doubts that I would win a job, I still applied in three jobs. All of the positions were related to writing, since I have not gained all the needed skills to be qualified as a graphic designer. The process of applying wasn’t difficult at all, at least not for me. As soon as you understand the logic of cover letters and the applying process, you find yourself submitting job proposals.

The weekend ended, and as I was preparing for the Monday. I checked my mail and an email from Upwork popped on my phone screen saying you got a new unread message. I immediately signed into my account and read a message saying that I got a job as a freelancer. I was very happy, excited and a little bit scared. The first job as a freelancer!! I could not believe it. I read that message maybe ten times just to make sure I really got the job, and the most exciting part is that I will be writing about my three favorite Rock’n Roll Music Bands. Fun, right!!

Well, maybe this is my strange and interesting path!