fbpx

Cacttus dhe Cacttus Education marrin pjesë në Panairin e punës “Girls in ICT”

Panairi i punës “Girls in ICT” ka për qëllim të promovimit të vendeve të punës që kanë të bëjnë me fushën e teknologjisë informative dhe komunikimit për vajzat të fokusuara në këtë lëmi. Pjesë e këtij organizimi do të jenë Cacttus dhe Cacttus Education që synojnë të inkurajojnë pjesëmarrjen e vajzave në profesione që kanë të bëjnë me teknologjinë informative. Ky panair do do te mbahet me 28 Prill 2017 në AUK (American University in Kosovo).

Në epokën digjitale, ndër profesionet më të kërkuara janë ato të fushës së IT-së. Prandaj Cacttus Education, duke i pasur parasyshë kërkesat e tregut dhe nevojat e mëdha për profesionistë në fushën e IT-së ofron studime profesionale dyvjeçare, në drejtimet “Administrim i Rrjeteve dhe Sistemeve” dhe “Zhvillues të Ueb-it dhe të Aplikacioneve Mobile”.

Cacttus Education poashtu, është implementues i fazës së 3-të të programit WOW (Gratë në punë online) për vajzat e Prishtinës dhe Gjilanit. Program ky që ka për qëllim nxitjen e pjesëmarrjes së vajzave dhe grave në profesione në fushën e teknologjisë duke i trajnuar ato për të punuar e fituar online në Front-end dhe Dizajn Grafik.

Cacttus Education ofron edhe trajnime specifike dhe çertifikime ndër më të njohurat në fushën e IT-së siç janë: Microsoft, Cisco, Android, Linux, Lotus, Nokia, Nortel etj. Poashtu Cacttus Education tashmë ka edhe programin CacttuKids i dedikuar për fëmijët e moshave 8-15 vjeç, që synon t’i përgadisë fëmijët që të jenë të sukseshëm në epokën digjitale.

Besimi që Cacttus ka në potencialin e vajzave në fushën e teknologjisë e dëshmon edhe përmes punësimit të vajzave në pozita të ndryshme në fushën e IT-së. Prandaj, nëse dëshironi të informoheni më shumë lidhur me kompaninë Cacttus apo dëshironi të avancoheni në fushën e Teknologjisë Informative, ju ftojmë ta vizitoni Cacttus Education në panairin e punësimit Girls in ICT.

Fillon faza e tretë e projektit WOW

Ka filluar lansimi dhe implementimi i projektit WOW (Women in Online Work) për komunën e Prishtinës. Pjesëmarrëse në trajnim janë 50 kandidate të cilat vijojnë trajnimin në dy drejtime: Front End dhe Dizajn Grafik. Përpos njohurive specifike të gjitha vajzat poashtu do të mësojnë se si të punojnë me platforma të ndryshme të punës online, siç është Upwork.

Sikurse edhe dy gjeneratat paraprake, projekti WOW pritet të krijojë profesioniste që janë të gatshme për tregun ndërkombëtar të punës. Deri në përfundim të trajnimit, kandidatet do të paisen me shkathësitë e nevojshme teknike dhe njohuri mbi procedurën e aplikimit për punë përmes platformave online.

WOW si projekt, që po implementohet nga Cacttus Education, ka për qëllim avancimin e vajzave dhe grave në fushën e teknologjisë dhe krijimin e gjeneratës së re të sukseshme të Freelancers në Kosovë. Si përfundim, nga kandidatet aktuale pritet që të fitojnë së paku nga një kontratë pune deri në përfundim të trajnimit dhe të vazhdojnë të jenë shembull për të gjitha gratë dhe vajzat që dëshirojnë të punojnë në fushën e teknologjisë.

Stafi i Cacttus Education ju mirëpret në “Open Day” të radhës

Shkolla e lartë profesionale Cacttus Education hapë dyert për të gjithë ata që duan t’mësojnë më shumë lidhur me drejtimet e studimit që ofrohen në shkollën tonë. Të gjithë të interesuarit janë të mirëseardhur ta vizitojnë shkollën dhe stafin që nga orët e paraditës deri në orët e vonshme të pasditës. Gjatë Ditës së Hapur, keni mundësinë të njiheni me stafin e Cacttus Education, objektin modern që është i paisur me paisje të teknologjisë më të avancuar, dhe mund të shtroni pyetje të ndryshme lidhur me sistemin dhe programet e studimit.

Ju që akoma nuk keni vendosur ku dëshironi të studioni, dhe ju prindër që dëshironi që fëmiu juaj të përgatitet për tregun e punës dhe jo vetëm të paiset me një diplomë por edhe me njohuri që do t’i aplikojë në punë, atëherë ju ftojmë që të vini dhe të njoftoheni me programin e studimit, stafin, objektin dhe kushtet e studimit që ofrohen nga Cacttus Education. Gjatë ditës së hapur ju poashtu mund të mësoni se cilat kushte studentët duhet t’i plotësojnë për të qenë përfitues të bursave të shkollimit në Cacttus Education, cilat janë procedurat e aplikimit dhe cilat kushte duhet t’i plotësoni ju për t’u bërë student i Cacttus Education. Për këto dhe më shumë na vizitoni gjatë Ditës së Hapur me 26 Prill 2017. Ju Mirëpresim.