fbpx

Këshilla për tejkalimin e sfidave gjatë themelimit të një biznesi

Pjesë e punës në një biznes ‘startup’ është mësimi përmes përvojave të ndryshme. Përderisa në jetë është mirë të përballemi me sfida, sepse ato na inkurajojnë të zhvillohemi më tepër, poashtu është mirë të mësojmë edhe nga përvojat e të tjerëve. Për të gjithë ju që dëshironi të filloni rrugëtimin në fushën e ndërmarrësisë do të publikojmë një përmbledhje të artikujve ku përfshihen këshilla që do t’ju ndihmojnë gjatë rrugëtimit tuaj në këtë fushë.

Disa prej këshillave që do të përfshihen në këtë përmbledhje janë:

 • Ideja juaj e biznesit duhet të jetë një ide që zgjidhë probleme reale apo një produkt që plotëson nevoja ekzistuese të konsumatorëve potencial
 • Udhëheqësia shkon përtej idesë apo vizionit për kompaninë
 • Krijoni ekipin e duhur
 • Gjeni mentorët që ju duhen
 • Krijoni një kulturë të kompanisë që do të shërbejë si bazë
 • Mbrojeni veten duke e regjistruar biznesin tuaj
 • Krijoni kontrata
 • Trajtoni idetë tuaja me kujdes
 • Mbroni pronën tuaj intelektuale
 • Planifikojeni suksesin dhe punoni drejt arritjes së tij
 • Mos keni frikë nga konkurenca
 • Zhvillojeni një hartë të drejtimit në të cilin dëshironi ta dërgoni biznesin tuaj
 • Krijojeni ekspertizën tuaj
 • Krijoni përmbajtje
 • Formoni lidhje/marrëdhënie me të tjerët
 • Vini çdo që në pyetje
 • Filloni ngadalë
 • Keni durim kur mbledhni fonde
 • Argëtohuni

Në pjesën e parë të serisë do të zhytemi në detaje për zgjidhjen e problemeve reale. Mos harroni se njësia më e madhe matëse e suksesit varet nga fakti se a jeni duke plotësuar një nevojë reale të tregut. Prandaj në artikullin e radhës do të diskutojmë në detaje këshillat dhe idetë që kanë të bëjnë me plotësimin e nevojave të konsumatorëve.

Artikull i shkruar nga 
Comments are closed.