fbpx

Inkuadrimi më i madh i vajzave në fushën e teknologjisë indikator i rritjes së talentit në TIK

Industria e teknologjisë ka një problem të madh sa i përket diversitetit gjinor, por fakti që gjithmonë e më shumë vajzat po ndjekin studime në fushën e teknologjisë sugjerojnë që kjo gjë mund të ndryshojë.

Fillimi i hershëm: Nga viti 2007 deri në vitin e kaluar, numri i vajzave të shkollës së mesme që janë drejtuar për nga fusha e shkencave kompjuterike është rritur për 18%.

Vazhdimi në studime: Interesi i shtuar qysh në shkollë të mesme, po i shtynë përpara edhe programet e studimit në teknologji. Në universitetet amerikane si Carnegie Mellon, Georgia Tech, MIT, and Stanford është vërejtur një rritje e numrit të vajzave që studiojnë në shkenca kompjuterike përgjatë pesë viteve të fundit.

Pse ka rëndësi: Diversiteti në fuqinë punëtore në fushën e teknologjisë është i domosdoshëm për zhvillimin e favorshëm të teknologjive si AI (Artificial Intelligence)- për të ndihmuar në shmangien e vendimeve të njëanshme dhe për tu siguruar që zgjidhja e problemeve të bëhet për një shoqëri më të gjerë, jo vetëm për qështjet e një grupi të vetëm. Prandaj, angazhimi i më shumë vajzave në arsimim në fushën e shkencave kompjuterike është vetëm një tregues që dëshmon se gjërat në fushën e teknologjisë janë duke shkuar në drejtimin e duhur.

Artikull i përshtatur nga: MIT Technology Review
Comments are closed.