fbpx

Gratë në Biznes

Në kuadër të programit “Gratë në Biznes”, të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Elona Dika, nga Cacttus sh.a., ka marrë pjesë si folëse për të informuar audiencen mbi shkollimin, dhe idenë e saj të Aplikacionit për qytetarë të moshuar, partneritetin e krijuar dhe pervojën për fitimin e çmimit të parë në garën OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development).

Comments are closed.