fbpx

Dje në Cacttus Education u mbajt diskutimi publik: “Breaches and Privacy, Phishing and User Awareness”

Dje në Cacttus Education u mbajt diskutimi publik me temën “Breaches and Privacy, Phishing and User Awareness”, ku u fol më gjerësisht për sigurinë kibernetike. Folësit Msc.Blerim Krasniqi dhe Arbnor Hasani dhe treguan më shumë për mënyrat si shfrytëzohen pikat e dobëta të sistemeve të ndryshme për të vjedhur informata apo para.

Përvoja që folësit e sollën përfshinë fushën e forenzikës se kompjuterëve, hetimin e krimit kibernetik, si dhe teknologjitë e internetit dhe ueb-it’.

Blerim Krasniqi është profesionist në fushën e teknologjisë së informacionit, dhe posedon diplomë master me fokus në fushën e Forenzikes se Kompjutereve dhe Hetimin e Krimit Kibernetik, nga Kolegji Universitar Dublin.

Shkathtësitë e tij përfshijnë: përgjigje ndaj incidenteve, hetimet e vendngjarjeve, hetime kriminale, kontrollet e sfondit apo ‘background checks’, shkeljet e sjelljeve nga punonjësit, abuzimet e autoritetit, analizë e inteligjencës, ISMS (ISO 27001), si dhe forenzikë digjitale dhe hetime të krimeve kibernetike.

Kurse:

Arbnor Hasani është Auditor për Teknologji Informative në sektorin bankar. Ai ka përfunduar studimet bachelor në Universitetin Amerikan në Bullgari, ku ka studiuar njëkohësisht dy fusha: ‘Shkenca Kompjuterike’ dhe ‘Ekonomi’, kurse studimet master i ka përfunduar në Universitetin Vrije në Amsterdam, me fokus në ‘Teknologjitë e Internetit dhe Ueb-it’.

Pjesëmarrësit në event poashtu patën mundësi të shtrojnë pyetje për të ftuarit, dhe të mësojnë gjëra të reja nga përvoja e tyre në fushën e sigurisë kibernetike.

Comments are closed.