fbpx

Dhjetë shkathtësitë më të rëndësishme për të ardhmen tuaj profesionale

Shumë profesionistë mund t’i kenë vërejtur ndryshimet që po ndodhin nëpër vendet e punës. Megjithatë, a keni menduar se cilat prej shkathtësive kanë rëndësinë më të madhe për të ardhmen tuaj profesionale? Forumi Ekonomik Botëror raporton se shkathtësitë e listuara në vijim do të jenë ndër shkathtësitë me ndikimin më të madh në performancën tuaj në punë, për vitin 2020:

  1. Aftësi për zgjidhjen e problemeve komplekse
  2. Mendimi kritik
  3. Kreativiteti
  4. Shkathtësi të menaxhimit të njerëzve
  5. Aftësi për koordinim me të tjerët
  6. Inteligjenca emocionale
  7. Aftësi për vlerësim dhe vendimmarrje
  8. Orientim ndaj shërbimeve
  9. Aftësi për negocijim
  10. Fleksibilitet kognitiv

Shkathtësitë që kërkohen në punë vazhdimisht po ndryshojnë, prandaj duhet të mësojmë mënyra të reja të përvetësimit të njohurive. Ndërsa përdorimi i teknologjisë është padyshim njëra ndër gjërat që na mundëson të gjejmë mënyra të reja për të mësuar.

Artikull i përshtatur nga Forbes. Për ta lexuar atikullin e plotë, klikoni linkun në vijim: The Skills You Need to Succeed

Comments are closed.