fbpx

Çfarë ofron kodimi

Përparësitë kryesore të kodimit përfshijnë të mësuarit lidhur me vendimmarrjen, shkakun dhe pasojën, dhe jep një ndjenjë të fuqizimit për shkak se po krijon diçka nga fillimi. “Për shkak se kodi është rrallë i përkryer që në  herën e parë, fëmijët duhet ta shikojnë se ku ka gabime dhe t’i rregullojnë ato (“debug”).  Pa marrë parasysh rrugën që do ta marrin në të ardhmen, këto shkathësi analitike janë shkathësi me rëndësi të madhe në jetë,” thotë Camille McCue, Ph.D., autore e librit “Coding For Kids For Dummies.”

Kjo mënyrë analitike e të menduarit poashtu i shtyn fëmijët që t’i analizojnë të gjitha mundësitë dhe rezultatet e mundshme bazuar në një vendim. “Kjo i shtyn që të mendojnë për faktorët që mund t’i nryshojnë ato rezultate,” thotë Karen Panetta, zëvëndës dekane për edukimin e lartë në Shkollën Universitare të Inxhinierisë “Tufts”. “Kjo mund t’i ndihmojë nxënësit të mendojnë rreth vendimeve të tyre personale në mënyrë të njejtë”.

CacttuKids synon që përmes krijimit të lojërave kompjuterike të ndikojë në zhvillimin e këtyre shkathësive tek fëmijët. Cacttus Education i jep përparësi kodimit tek moshat e reja, për shkak se është një aktivitet në të cilin mund të përfshihet secili fëmijë dhe mund të shërbejë si gurëthemel i përkryer për të ardhmen e tyre në epokën digjitale. Ka shumë gjëra që fëmijët mund të mësojnë nga kodimi, prandaj mësimi i kodimit me CacttuKids është një aktivitet i shkëlqyer që mund t’i shtohet orarit të fëmijës tuaj.

Comments are closed.